ااتصال هات تپ و فشار طراحی

هات تپ و اتصالات

اتصالات خطوط لوله در اجرای هات تپ نقش حائز اهمیتی را بر عهده دارند. بار اصلی فشار سیال در محل انشعاب و در جایی تحمیل می شود که اتصال سه شاخه در آن نصب شده است و از راین رو باید در طراحی و ساخت آن بیشترین اهتمام را به خرج داد. یکی از مولفه های اساسی در اجرای عملیات هات تپ تحمین فشار و انجام طراحی ها و برنامه ریزی های مهندسی بر اساس آن است. این آیتم باید در چند حوزه مورد نظر قرار گیرد؛ اول فشار سیال در زمانی که عملیات هات تپ در حال انجام است و دیگری در مواقعی که اتصال نصب شده و انشعاب جدید راه ندازی شده است. به طور کلی در ساخت اتصال و طراحی آن باید فشار سیال از منظرهای زیر مد نظر قرار داده شود تا به مجموعه آسیبی وارد نشود:

  • فشارطراحی (Design Pressure): فشاری است که در طراحی خط لوله در نظر گرفته شده است. به عبارتی در فاز پایپینگ و در مرحله ای که مجموعه در حال برنامه ریزی و طراحی است، بر حسب خروجی ای که از یک خط لوله انتظار می رود، سایز لوله، جنس آن، نوع آن و فشار آن برنامه ریزی و مشخص می شود. خط لوله باید توانایی انتقال سیال به مقدار برنامه ریزی شده را داشته باشد و فشار طراحی نیز بر همین اساس برنامه ریزی می شود. برای انجام عملیات هات تپ نیز یکی از داده هایی که کارفرما باید به مجری عملیات هات تپ اعلام کند فشار طراحی خط می باشد. این فشار معیار برنامه ریزی ها و طرح های اجرایی برای عملیات هات تپ محسوب می شود.
اتصال هات تپ؛ اسپلیت تی
اسپلیت تی، رایج ترین اتصال هات تپ
  • فشار سیال در زمانی که عملیات هات تپ می بایست انجام شود از دیگر آیتم هایی است که می بایست مورد توجه تیم اجرایی هات تپ قرار گیرد. چنان که می دانیم پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، و سایر مراکز از این نوع در حین کار ممکن است بر حسب برنامه ریزی ها در مواقعی فشار سیال را کم یا زیاد کنند. در جنین شرایطی انجام عملیات هات تپ وابسته به هماهنگی های از پیش برنامه ریزی شده است. این امر در خصوص اتصالات خطوط لوله بیشتر صدق می کند. این اتصالات معمولاً به روش جوشکاری روی لوله نصب می شوند و از همین رو باید استانداردهای جوشکاری روی خط لوله حاوی سیال در آن ها لحاظ شود. از آن جا که سیال درون لوله در خط لوله حاوی سیال نقش خنک کننده ناحیه جوش را ایفا می کند، و نیز با توجه به مخاطراتی که جوشکاری روی خط زنده می تواند به همراه داشته باشد، باید در خصوص نصب اتصال روی لوله بسیار با حساسیت عمل کرد. در غیر راین صورت ممکن است ایراداتی در حین کار به وقوع بپیوندد که خطرات و آسیبب های جدی به همراه خود به بار آورد. بنابراین برنامه ریزی ها در این خصوص جزو الزامات کار است.
  • حداکثر فشاری که قرار است از جانب سیال بر لوله و اتصالات وارد شود نیز از آیتم های اساسی و تعیین کننده برای تیم اجرایی هات تپ محسوب می شود. چنان که اشاره شد حداکثر فشار وارده در خط لوله به اتصالات سه شاخه ای وارد می شود که هم می بایسن فشار وارده از ناحیه خط لوله در قسمت بریده شده را تحمل کنند و هم فشار سیال درون خط را. از این رو برنامه ریزی و طراحی، و نیز ساحت اتصال برای عملیات هات تپ باید به گونه ای باشد که تمامی این فاکتورها در آن لحاظ شده باشد. برای انجام هات تپ باید حداکثر فشار وارده بر اتصال به مجری هات تپ اعلام شود تا بر اساس آن مستحکم ترین اتصال را بسازد. اتصال باید به گونه این آماده سازی شود و متریال های آن باید به گونه این انتخاب، متصل و پشتیبانی شوند که بتوانند در مقابل حداکثر فشار احتمالی وارده نیز مقاومت کافی را داشته باشند و دچار تنش، ترک، شکستن ناحیه جوش، دفرمه شدن و مواردی از این دست نشوند. در صورتی که این فاکتور لحاظ نشود تبعات سنگینی منتظر اجرای عملیات هات تپ خواهد بود و از این رو به جاست که در خصوص شان نهایت اهتمام را به خرج داد.
  • اتصال هات تپ
    اتصال هات تپ، در حال ساخت (اسپلیت تی).

برای ساخت اتصال عملیات هات تپ باید هر سه معیار فوق را همزمان مد نظر قرار داد و به همگی آن ها توجه داشت تا مطمئن ترین و بهترین اتصال برای اجرای کار گرم هات پت ساخته شده و روی لوله نصب و جوشکاری شود. البته باید این نکته را نیز افزود که فشار تنها یکی از متعیرهای تأثیرگذار در ساخت و نصب اتصال هاتتپ روی لوله است. طبیعی است که متغیرهای دیگر نظیر دمای سیال و نوع آن نیز وجود دارند که اجرای صحیح عملیات ساخت و نصب منوطبه در نظر گرفتن آن ها هم هست. یک عملیات اجرایی هات تپ زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تمامی خلل و فرج آن با استفاده ذاز راهکارهای مهندسی و فنی مقتضی رفع شود. ساخت و نصب اتصال یکی از این موارد است، و در این میان نیز فشاز تنها یکی از جندین متغیر به شمار می رود.

این مهم نشان از ماهیت پیچیده و چند متغیره عملیات هات تپ دارد. برای اجرای این عملیات فرایندهای پیش اماده سازی، طراحی، مهندسی و ایمنی روندی بسیار طولانی تر و پیچیده تر از اجرای کار دارد و تنها در زمانی مجاز به آغاز فاز اجرایی هستیم که تمامی این فرایندها را سپری کرده باشیم و متغیرهای کار را تمام و کمال لحاظ کرده باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.