سازنده دستگاه هات تپ

سازندگان دستگاه هات تپ (Hottap Machine) اغلب خود مجری عملیات انشعاب گیری نیز می باشند. به طور کلی مجریان و پیمانکاران عملیات انشعاب گرم هات تپ قابلیت و توانمندی بیشتری در ساخت دستگاه هات تپ دارند. این دسته از فعالان صنعتی با ماهیت زنده کار انشعاب گیری گرم سر و کار دارند و درگیری های متمادی شان با متغیرهای تعیین کننده و چه بسا مخل روند جاری امور، ایشان را به تدریج به صاحب نظر و صاحب عقیده و سبک در اجرای عملیات هات تپ می گرداند.

یکی از الزاماتی که برای انجام انشعاب گرم باید بدان توجه ویژه داشت آشنایی و اشراف به دستگاه هات تپ است. این دستگاه فرایندهای اجرایی متعددی را تجربه می کند که از پیش از آغاز عملیات شروع شده و تا جمع آوری دستگاه و انتقال آن به کارگاه ادامه می یابد. هر یک از روندهای اجرایی کار الزامات خاص خود را دارد و در هر فرایندی دستگاه hot tap می تواند دچار ایراداتی شود، یا در معرض آسیب های اجتمالی ای باشد که روند اجرایی کار را مختل خواهند کرد.

انشعاب گرم با دستگاه هات تپ
عملیات انشعاب گیری توسط دستگاه هات تپ

بدیهی است که مجری عملیات هات تپ باید نسبت به تمامی این الزامات آشنایی داشته باشد تا در حین کار بداند که فرایند جاری با چه مکانیزمی انجام می شود. آشنایی و اشراف به روند کاری دستگاه هات تپ فقط به ایرادیابی یا پیشگیری از بروز ایراد محدود نمی شود، بلکه این آشنایی باعث می شود اپراتور هات تپ و تیم اجرایی در هر مرحله نسبت به کم و کیف امور تسلط کافی را داشته باشند و بدانند که فرایند انشعاب گیری در چه مرحله ای ئ به چه نحوی در حال انجام است.

حتی مبتدی ترین مجری هات تپ در صورت اصرار به کار در این زمینه طبیعتا با مشکلاتی در فرایندها مواجه می شود که رفع و حل آن لازمه ادامه کار است. هر چه نسبت به این الزامات در پیش از آغاز کار بی توجه باشیم، در حین کار احتمال بروز ایرادات از ناحیه دستگاه هات تپ بیشتر خواهد شد. بنابراین مجری هات تپ ضمن عملیات ها و کسب تجارب به مرور با خلل و فرج کار آشنا شده و پی می برد که آنالیز کامل hot tap machine پیش شرط ضروری انجام کار است.

بنابراین می توان مجریان عملیات هات تپ را بهترین آنالیزکنندگان دستگاه هات تپ و ساز و کار اجرایی آن دانست. به همین روی این مجموعه ها توانمندی و استعداد بیشتری در شناسایی خطا، نقص ها و کمبودهای عملیاتی دستگاه هات تپ دارند و از این رو می توانند سازنده hot tap machine باشند.

هر فن آوری برای رشد و ارتقا نیاز به آزمون دارد. فرایندهای مهندسی و مطالعاتی طبیعتاً واجد اهمیت اند و نمی توان از ارزش آن ها صرف نظر کرد، اما هیچ چیز بهتر از ایده های مبتکرانه ای که در نتیجه فرایندهای عملیاتی به ذهن خطور می کند یارای ارتقای فن آوری در هر زمینه ای نخواهد بود. این امر در خصوص فن آوری هات تپ نیز صدق می کند و بر این اساس بدیهی است که کسب تجربه و مهارت کلید ارتقای فن آوری ان خواهد بود. این امر مجریان مجرب را به سازندگان بالقوه دستگاه هات تپ می گرداند، چرا که ضمن کار متمادی با این دستگاه با کلیت مکانیزم عملکردی این دستگاه آشنایی کامل دارند. همچنین این مجموعه ها کار در شرایط محیطی متنوع را تجربه کرده و محدودیت های محیطی که می توانند بر روند کار اثر بگذارند را به صورت زنده دیده اند. بدیهی است که این دست مجموعه ها قابلیت و قدرت بیشتری برای ساخت و ارتقای دستگاه هات تپ بر حسب متغیرهای واقعی و عملیاتی کار گرم را خواهند داشت و بدون شک دستگاه هایی که می سازند قابلیت های زنده تر و کارآمدتری دارد. این دست تجارب و مواجههبا دشواری ها طبیعتاً مجری عملیات را به یافتن راه حل های ابتکاری جهت تسهیل فرایند می نماید و این راه حل ها در دستگاه هات تپ پیاده می شوند تا تجربه زنده کار گرم به hot tap machine منتقل شود. بنابراین سازنده دستگاه هات تپ خود باید مجری عملیات هات تپ باشد و بتواند با مقایسه ظرفیت های دستگاه هات تپ موجود با محدویت های کار، راهکاری برای افزایش سطح فن آوری آن بیابد.

دستگاه هات تپ برای انجام عملیات
آماده سازی دستگاه هات تپپیش از آغاز عملیات

اما این همه نکته نیست و ساخت دستگاه الزاماتی فراتر از صرف تجارب عملیاتی دارد. بدیهی است که ساخت دستگاه هات تپ قدمی فراتر از آنالیز آن را می طلبد چرا که در فرایند ساخت صرفا بحث متغیرهای عملیات مورد نظر نیست بلکه نجوه ساهت قطعات دستگاه، جنس و آلیاژ متریالی که باید برای هر قطعه استفاده شود، مونتاژ، کانکشن ها، آب بندی قطعات و مواردی از این دست همگی جزو اصول ساخت hot tap machine هستند و طبیعتاً در صورت رعایت تمام این الزامات است که می توان نسبت به آماده شدن یک دستگاه هات تپ باکیفیت و آمادهبرای انجام عملیات انشعاب گیری گرم اظهار نظر نمود.

ما نیز فعالیت خود را در درجه اول به عنوان مجری عملیات هات تپ آغاز کردیم و توانستیم ضمن تجارب ارزشمند و پرشماری که در مجتمع های صنعتی گوناگون به دست آورده و خود در زمینه آنالیز، طراحی و ساخت دستگاه هات تپ دارای مهارت شویم. به کار گیری این مهارت ها در درجه اول محدود به خود عملیات ها می شد اما بر حسب مطالعات و کارشناسی هایی که صورت گرفت به مرور توانستیم قابلیت های موجود برای افزایش بهره وری دستگاه هات تپ را روی دستگاه های موجود پیاده کنیم و به این ترتیب آن ها را توانمند و تقویت کنیم.

پس از این مراحل است که می توان با آنالیز فرایند ساخت، محصولی چون hot tap machine را در چرخه تولید و ساخت قرار داد و به این ترتیب تبدیل به سازنده دستگاه هات تپ شد.

 

اتصالات هات تپ په معیارهایی دارند؟

برای انجام صحیح و دقیق عملیات هات تپ، باید ابتدا متغیرهای تعیین کننده در عملکرد و روش حسن اجرای عملیات هات تپ به نحو کامل شناسایی شوند. هر متغیری حکم ورودی یک فرایند را دارد که در صورت عدم توجه به آن، خروجی نامطمئنی از آن دریافت خواهیم کرد و از همین رو توجه به تمامی آن ها به صورت موزون بسیار حائز اهمیت است. از این رو مجری عملیات هاتتپ ابتدا تمامی متغیرهای دخیل در امر از جمله اتصال را شناسایی می کند، سپس وزن و ضریب اهمیت هر یک از تعیین کرده و بر اساس آن متغیرها را اولویت بندی می کند، و در نهایت روش های اجرایی برای پیشبرد آن ها را به دقیق ترین شکل ممکن ترسیم می کند.

جایگاه اتصالات عملیات هات تپ

یکی از مهم ترین متغیرها در اجرای عملیات انشعاب گیری به روش هات تپ، اتصالی است که روی لوله یا مخزن نصب شده و عملیات بر روی آن انجام می شود. این متغیر بدون شک از اصلی ترین آیتم ها در پیشبرد و اجرای کار گرم به شمار می رود. اتصال هات تپ کانالی است که از طریق آن سیال وارد خط لوله انشعابی جدید شده و در آن جریان پیدا می کند. افزون بر کارکرد در بهره برداری، اتصالات خطوط لوله در خود عملیات هات تپ نیز واجد اهمیت اساسی هستند. اصولا دستگاه هات تپ خود نمی تواند به صورت مستقیم روی خط لوله نصب شود؛ این دستگاه روی یک ولو نصب می شود و طبیعتا ولو نیز باید روی یک اتصال فلنج دار نصب شود. بنابراین امکان انجام عملیات هاتتپ مشروط به این است که ابتدا به ساکن یک فیتینگ روی خط لوله نصب شود.  با توجه به این نکات می توان گفت ساخت و نصب اتصال پیش شرط شروری عملیات hot tap است. حتی می توان با استفاده از روش های فنی و مهندسی فیتینگ را به گونه ای طراحی کرد که نیاز به ولو به عنوان فیتینگ دائم نباشد، اما خود فیتینگ سه راهی جزئی حذف ناپذیر از عملیات hot tap خواهد بود.

اتصال اسپلیت تی در هات تپ
اتصال اسپلیت تی در حال نصب برای انجام هات تپ

معیارهای یک اتصال هات تپ

فیتینگ سه راهی ای که روی لوله نصب می شود باید مشخصات و ویژگی هایی داشته باشد که آن را برای خط لوله و سیالی که قرار است درون آن جریان یابد مناسب باشد. این گونه نیست که هر اتصال ساخته شده را بتوان برای عملیات hot tap استفاده کرد، بلکه فرایند تهیه و نصب اتصال هات تپ مستلزم توجه به یکسری محدودیت ها و الزامات است. در ادامه به برخی از معیارهای یک اتصال خوب برای هات تپ می پردازیم:

  • فیتینگ باید بر حسب سایز لوله اصلی و سایز انشعاب درست و دقیق طراحی و ساخته شود. چنان که می دانیم اتصال hot tap یک فیتینگ سه راهی است که از دو سو به لوله اصلی و از یک سو به انشعاب جدید متصل خواهد شد. بنابراین دوراهی فیتینگ باید هم سایز لوله اصلی باشد تا بتواند روی آن بنشیند. همچنین نیپل انشعابی فیتینگ نیز باید بر حسب سایز انشعابی که نیاز داریم طراحی و ساخته شود.
  • فیتینگ باید توان تحمل فشار وارده از ناحیه خط لوله را داشته باشد و این مهم مستلزم دو نکته است؛ اول آن که جنس متریالی که برای ساخت اتصال هات تپ استفاده می شود پاسخگوی نیاز باشد و دوم آن که روش نصب اتصال روی لوله صحیح باشد. در خصوص جنس متریال، سازنده معمولاض برای تضمین توان و تحمل فیتینگ، از متریال خود لوله اصلی استفاده می کند. همچنین فیتینگ معمولاً به شیوه جوشکاری روی لوله نصب می شود. باید در دستورالعمل جوشکاری و فازهعای برنامه ریزی و مهندسی ترتیبات و پیش بینی های فنی لازم جهت جوشکاری خوب و باکیفیت فیتینگ روی لوله تدبیر شود.
  • همچنین فیتینگ باید در برابر فشار سیال نیز ایمن و مقاوم باشد. در این خصوص نیز باید فشار کاری سیال محاسبه شود و بر اساس آن فرایند ساخت فیتینگ انجام شود. جنس و ضخامت لوله، نوع فلنج مورد استفاده و دستورالعمل های جوشکاری به این مولفه هم وابسته هستند.
اتصالات خطوط لوله برای انجام هات تپ
اتصال هات تپ
  • اتصال هات تپ باید به گونه ای ساخته شود که دوام و عمر مفید بالایی داشته باشد. فیتینگ سه راهی هاتتپ به صورت دائم روی خط لوله باقی می ماند. این فیتینگ محل ارتباط خط لوله اصلی با خط لوله انشعابی جدید می باشد و سیال به واسطه این فیتینگ از خط اصلی به خط انشعابی می آید. بنابراین می توان به جایگاه با اهمیت آن روی خط لوله پی برد. بروز ایراداتی نظیر نشتی یا هر مورد دیگری که بر روند عادی فرایندهای خطوط لوله آسیب می زند مجموعه را متوجه مشکل می کند و از این رو در فرایند ساخت و نصب باید به دقت به این مهم توجه داشت. آب بندی مهم ترین کارکرد اتصال است و این کارکرد باید در درازمدت تضمین شود تا مجموعه دچار آسیب نشود.

اتصال هاتتپ بر اساس شاخص های فوق ساخته می شود و سازنده آن همیشه باید بر اساس الگو واره فوق پروسه ساخت و نصب را به انجام برساند. فیتینگ پس از ساخته شدن به محل نصب حمل شده و آن جا روی خط لوله نصب می شود تا مجموعه آماده عملیات hot tap شود. اگر معیارهای فوق در فرایند ساخت و نصب در نظر گرفته نشود ممکن است با آسیب هایی در حین کار مواجه شویم که ادامه عملیات هات تپ را به مخاطره می اندازند. بسیاری از ایراداتی که در حین فرایندهای صنعتی از جمله هات تپ به وجود می آیند در ضمن کار و در همان مکان قابل رفع هستند اما اگر ایرادی از ناحیه فیتینگ متوجه hottapping شود چاره ای جز قطع عملیات و پیدا کردن راهکاری برای رفع آن وجود نخواهد داشت.

هات تپ و اتصالات

اتصالات خطوط لوله در اجرای هات تپ نقش حائز اهمیتی را بر عهده دارند. بار اصلی فشار سیال در محل انشعاب و در جایی تحمیل می شود که اتصال سه شاخه در آن نصب شده است و از راین رو باید در طراحی و ساخت آن بیشترین اهتمام را به خرج داد. یکی از مولفه های اساسی در اجرای عملیات هات تپ تحمین فشار و انجام طراحی ها و برنامه ریزی های مهندسی بر اساس آن است. این آیتم باید در چند حوزه مورد نظر قرار گیرد؛ اول فشار سیال در زمانی که عملیات هات تپ در حال انجام است و دیگری در مواقعی که اتصال نصب شده و انشعاب جدید راه ندازی شده است. به طور کلی در ساخت اتصال و طراحی آن باید فشار سیال از منظرهای زیر مد نظر قرار داده شود تا به مجموعه آسیبی وارد نشود:

  • فشارطراحی (Design Pressure): فشاری است که در طراحی خط لوله در نظر گرفته شده است. به عبارتی در فاز پایپینگ و در مرحله ای که مجموعه در حال برنامه ریزی و طراحی است، بر حسب خروجی ای که از یک خط لوله انتظار می رود، سایز لوله، جنس آن، نوع آن و فشار آن برنامه ریزی و مشخص می شود. خط لوله باید توانایی انتقال سیال به مقدار برنامه ریزی شده را داشته باشد و فشار طراحی نیز بر همین اساس برنامه ریزی می شود. برای انجام عملیات هات تپ نیز یکی از داده هایی که کارفرما باید به مجری عملیات هات تپ اعلام کند فشار طراحی خط می باشد. این فشار معیار برنامه ریزی ها و طرح های اجرایی برای عملیات هات تپ محسوب می شود.
اتصال هات تپ؛ اسپلیت تی
اسپلیت تی، رایج ترین اتصال هات تپ
  • فشار سیال در زمانی که عملیات هات تپ می بایست انجام شود از دیگر آیتم هایی است که می بایست مورد توجه تیم اجرایی هات تپ قرار گیرد. چنان که می دانیم پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، و سایر مراکز از این نوع در حین کار ممکن است بر حسب برنامه ریزی ها در مواقعی فشار سیال را کم یا زیاد کنند. در جنین شرایطی انجام عملیات هات تپ وابسته به هماهنگی های از پیش برنامه ریزی شده است. این امر در خصوص اتصالات خطوط لوله بیشتر صدق می کند. این اتصالات معمولاً به روش جوشکاری روی لوله نصب می شوند و از همین رو باید استانداردهای جوشکاری روی خط لوله حاوی سیال در آن ها لحاظ شود. از آن جا که سیال درون لوله در خط لوله حاوی سیال نقش خنک کننده ناحیه جوش را ایفا می کند، و نیز با توجه به مخاطراتی که جوشکاری روی خط زنده می تواند به همراه داشته باشد، باید در خصوص نصب اتصال روی لوله بسیار با حساسیت عمل کرد. در غیر راین صورت ممکن است ایراداتی در حین کار به وقوع بپیوندد که خطرات و آسیبب های جدی به همراه خود به بار آورد. بنابراین برنامه ریزی ها در این خصوص جزو الزامات کار است.
  • حداکثر فشاری که قرار است از جانب سیال بر لوله و اتصالات وارد شود نیز از آیتم های اساسی و تعیین کننده برای تیم اجرایی هات تپ محسوب می شود. چنان که اشاره شد حداکثر فشار وارده در خط لوله به اتصالات سه شاخه ای وارد می شود که هم می بایسن فشار وارده از ناحیه خط لوله در قسمت بریده شده را تحمل کنند و هم فشار سیال درون خط را. از این رو برنامه ریزی و طراحی، و نیز ساحت اتصال برای عملیات هات تپ باید به گونه ای باشد که تمامی این فاکتورها در آن لحاظ شده باشد. برای انجام هات تپ باید حداکثر فشار وارده بر اتصال به مجری هات تپ اعلام شود تا بر اساس آن مستحکم ترین اتصال را بسازد. اتصال باید به گونه این آماده سازی شود و متریال های آن باید به گونه این انتخاب، متصل و پشتیبانی شوند که بتوانند در مقابل حداکثر فشار احتمالی وارده نیز مقاومت کافی را داشته باشند و دچار تنش، ترک، شکستن ناحیه جوش، دفرمه شدن و مواردی از این دست نشوند. در صورتی که این فاکتور لحاظ نشود تبعات سنگینی منتظر اجرای عملیات هات تپ خواهد بود و از این رو به جاست که در خصوص شان نهایت اهتمام را به خرج داد.
  • اتصال هات تپ
    اتصال هات تپ، در حال ساخت (اسپلیت تی).

برای ساخت اتصال عملیات هات تپ باید هر سه معیار فوق را همزمان مد نظر قرار داد و به همگی آن ها توجه داشت تا مطمئن ترین و بهترین اتصال برای اجرای کار گرم هات پت ساخته شده و روی لوله نصب و جوشکاری شود. البته باید این نکته را نیز افزود که فشار تنها یکی از متعیرهای تأثیرگذار در ساخت و نصب اتصال هاتتپ روی لوله است. طبیعی است که متغیرهای دیگر نظیر دمای سیال و نوع آن نیز وجود دارند که اجرای صحیح عملیات ساخت و نصب منوطبه در نظر گرفتن آن ها هم هست. یک عملیات اجرایی هات تپ زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تمامی خلل و فرج آن با استفاده ذاز راهکارهای مهندسی و فنی مقتضی رفع شود. ساخت و نصب اتصال یکی از این موارد است، و در این میان نیز فشاز تنها یکی از جندین متغیر به شمار می رود.

این مهم نشان از ماهیت پیچیده و چند متغیره عملیات هات تپ دارد. برای اجرای این عملیات فرایندهای پیش اماده سازی، طراحی، مهندسی و ایمنی روندی بسیار طولانی تر و پیچیده تر از اجرای کار دارد و تنها در زمانی مجاز به آغاز فاز اجرایی هستیم که تمامی این فرایندها را سپری کرده باشیم و متغیرهای کار را تمام و کمال لحاظ کرده باشیم.

کارگاه تامین مالی توسعه میدان‎های نفت و گاز برگزار می‎شود


به گزارش شانا، این کارگاه با هدف معرفی بهترین راهبردهای تامین مالی در توسعه میدان‎های نفتی و گازی، ۱۱ تا ۱۳ آذرماه امسال در هتل تهران برگزار می‎شود.

در این کارگاه سه روزه، راهبردها و گزینه‎های تامین مالی به منظور انتخاب بهترین و جذابترین راهبرد معرفی می‏شود و شرکت‎کنندگان در پایان کارگاه، قادر به ساخت یک مدل تجاری مالی و طرح اقدام «Plan Of Attack» در این زمینه خواهند شد.

دستیابی به دید وسیع در حوزه راهبردهای تامین مالی و یادگیری مفاهیم پایه‎ای در زمینه ساختار سرمایه، وام و سهام، معرفی گزینه‎های تامین مالی در دسترس در بخش نفت و گاز، چالش‎های کنونی در حوزه تامین مالی و مدل‎های موفق تامین مالی در سال‎های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و معرفی تامین‎کنندگان مالی شامل بنگاه‎های مالی و شرکت‎های سهامی عام و خاص از محورهای این کارگاه عنوان شده است.

Meb Somani با ۳۵ سال تجربه در حوزه نفت و گاز، مدرس این کارگاه است و مدیران مالی، مدیران بازرگانی، کارشناسان بانکی و مشاوران مالی شرکت‎ها می‎توانند در این کارگاه شرکت کنند.Source link

ثبت رکوردی تازه در تعمیر تجهیزات عملیاتی شرکت نفت و گاز آغاجاری


به گزارش شانا به نقل از شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، ابراهیم پیرامون گفت: در پی نشت گاز یکی از شیرهای فرآیندی تاسیسات گاز و گاز مایع ١٠٠٠ که سبب ایجاد حادثه آتش سوزی در تجهیزات برقی و ابزار دقیقی شده بود موفق شدیم، با تلاش نیروهای بخش‌های عملیاتی شرکت از جمله تعمیرات، عملیات، مهندسی و ساختمان، بازرسی فنی، کالا، گاز و گاز مایع و دیگر بخش‌های پشتیبانی در کمتر از یک ماه آنها را تعمیر و بازسازی کنیم.

وی افزود: با توجه به این که  کارخانه گاز و گاز مایع ١٠٠٠ یکی از مهمترین تاسیسات فرآورش گاز و گاز مایع مناطق نفتخیز جنوب محسوب شده و حدود ٥٠ درصد خوراک پتروشیمی بوعلی را تأمین می‌کند،  تعمیر و بازسازی ادوات آسیب دیده در اولویت کاری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری با اشاره به تلاش کارشناسان و کارکنان این شرکت برای شتاب در بازسازی ادوات در کمترین بازه زمانی افزود: نخستین اقدام پس از ایجاد حادثه، تشکیل کارگروه تعمیر و بازسازی نقاط آسیب دیده بود که ۱۰جلسه اثر بخش کارگاهی در محل کارخانه گاز و گاز مایع  برای بررسی روند کارها برپا شد.

وی گفت: بررسی همه ادوات، اعم از تجهیزات فرآیندی، خطوط لوله و مخازن و ساختمان کلید خانه، شناسایی ادوات و تجهیزات مورد نیاز، انبارهای پروژه‌ها، فرآیندهای خرید و جداسازی و تعمیر و نصب دوباره ادوات ابزار دقیقی، برقی و مکانیکی از دیگر اقدام‌های انجام شده برای بازسازی به هنگام واحد یاد شده است.Source link

از سازندگان و پیمانکاران ایرانی برای کسب سهم حداکثری از پروژه‎های نفتی حمایت می‎شود


به گزارش شانا، محمدرضا نعمت‎زاده در جمع روسای تشکل‎های نفتی کشور و اعضای شورای سیاستگذاری «کنفرانس نفت ایران ۲۰۱۸»، با بیان این مطلب، از روسای انجمن‎های نفتی دعوت کرد تا با تمام توانشان برای بروز کردن بنگاه‏‎ها و کسب استانداردهای بین‎المللی به منظور حضور در وندورلیست مورد تایید وزارت نفت و پیمانکاران بین‎المللی حاضر در پروژه‎های ایران مانند توتال تلاش کنند.

وی گفت: مشارکت و همتایابی بین‎المللی بنگاه‎های داخلی و کسب فناوری‎های نوین جهانی می تواند به خلق شرکت‎های بزرگ ایرانی در معیار بین المللی منتج شود و حضور در پروژه هایی را که توسط پیمانکاران خارجی مدیریت می شوند تسهیل کند.

نعمت‎زاده کنفرانس نفت ایران ۲۰۱۸ را که به میزبانی هفت تشکل خصوصی فعال در حوزه نفت برگزار می شود، نشان از وحدت رویه و تلاش برای شناسایی حقوق و وظایف شرکت‌های بخش خصوصی در دریافت سهم ساخت داخل از قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، سومین کنفرانس نفت ایران ۲۰۱۸، به میزبانی تشکل‎های نفتی کشور اسفندماه امسال برگزار می‎شود.

 Source link

ایران سومین صادرکننده نفت به هند


به گزارش خبرگزاری رویترز، این تغییر پس از تمرکز هند به خاور میانه برای تأمین نیاز این کشور به نفت خام رخ داد. 

در ماه اوت، شرکت نفت هندوستان اعلام کرد که قرار است اولین محموله نفتی خود را از آمریکا خریداری کند.

این شرکت نفت آمریکا را جایگزین نفت شیرین نیجریه کرد. 

افزایش تولید نفت خام آمریکا سبب شده تا نفت تگزاس غربی (WTI) نسبت به نفت شاخص برنت دریای شمال کمتر شود. 

قیمت هر بشکه نفت برنت در روز جمعه  به ۶۱ دلار و ۸۲ سنت رسید. این در حالی است که هر بشکه نفت  WTI تنها ۵۵ دلار و ۸۸ سنت قیمت داشت. 

 Source link

ازدیاد برداشت از میدان‌های مشترک نفتی اولویت اصلی کشور است


به گزارش شانا، محمد دامادی، نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی به ظرفیت‌های موجود در صنعت نفت کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون ظرفیت‌های خوبی در صنعت نفت کشور به‌ویژه در حوزه حفاری و استخراج وجود دارد که باید از آنها به بهترین نحو استفاده کرد.

وی با بیان این که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا علاقه‌مند به همکاری با صنعت نفت ایران هستند، افزود: باید بتوانیم با عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ و صاحب نام به جذب سرمایه‌های جدید در صنعت نفت اقدام کنیم، زیرا این امر به توسعه هرچه بیشتر این صنعت کمک خواهد کرد.

دامادی به بحث ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز نیز اشاره و تصریح کرد: برداشت از میدان‌های مشترک نفتی اولویت ما محسوب می‌شود، هم اکنون کشورهای همسایه در این حوزه پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند، ایران نیز اقدام‌های مثبتی در این مورد انجام داده است، اما در بخش ازدیاد برداشت به تلاش‌های بیشتری نیاز داریم.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به توسعه گازرسانی روستایی در دولت تدبیر و امید اشاره و عنوان کرد: در بخش گازرسانی شهری و روستایی شاهد اتفاق خوبی در دولت بودیم، طی سال‌های گذشته کشور ترکمنستان در پیک مصرف و ایام سرد سال به قطع گاز و یا افزایش قیمت گاز صادراتی خود اقدام می‌کرد که با تلاش‌های وزارت نفت و پیگیری‌های شخص وزیر، پروژه گازرسانی به استان‌های شمالی کشور به اتمام رسید و وابستگی ما به گاز ترکمنستان پایان یافت.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس با بیان این‌که هم اکنون روستاهای حوزه انتخابیه خود از نعمت گاز برخور دارند، گفت: امیدواریم گازرسانی‌به استان‌های شمالی باعث رونق صنایع مازندران شده و شاهد توسعه و پیشرفت این خطه سرسبز کشور باشیم.Source link

ثبت‎نام در آزمون استخدامی وزارت نفت آغاز شد


به گزارش شانا، پیرو آگهی استخدام منتشر شده برای استخدام در شرکت‎های تابعه وزارت نفت، فرایند ثبت‎نام از امروز آغاز شده است و متقاضیان می‎توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://azmoon.nioc.ir نسبت به ثبت‎نام در آزمون استخدامی اقدام کنند.

 

وزارت نفت با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی بر آن است ۲ هزار و ۳۰۰ نفر مشتمل بر هزار و ۵۰ نفر با حداقل چهار سال سابقه کار مرتبط در صنایع نفت و دیگر صنایع مشابه و هزار و ۲۵۰ نفر از فارغ‎التحصیلان برتر دانشگاه‎ها را با شرایط مشخصی که پیش از این اعلام شده است، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه، طب صنعتی و گزینش استخدام کند.

 

متقاضیان دارای شرایط تا اول آذرماه امسال فرصت دارند در این آزمون استخدامی ثبت نام کنند.  

 Source link

عملیات استقرار دکل‎ها برای حفاری چاه‎های انحرافی در رگ‎سفید آغاز می‎شود


بیژن عالیپور امروز (چهارشنبه، ۲۴ آبان ماه) در جریان بازدید روزانه خود از محل حادثه رگ‎سفید به خبرنگار شانا گفت: در عملیاتی سریع و با انجام مقدمات کار، لوکیشن‎های A و C به منظور استقرار ۲ دکل آماده شده است و طی ساعات آینده، عملیات استقرار نخستین دکل آغاز می‎شود.

وی گفت: در حدود ۱۷ روزی که از وقوع حادثه آتش سوزی در رگ سفید می‎گذرد، اقدامات زیادی از جمله احداث استخر، ساخت جاده، ساخت لوکیشن حفاری و … انجام شده است که انجام آن در شرایط عادی به ۶ تا ۹ ماه زمان نیاز داشت.

عالیپور با بیان این‎که پس از پاکسازی کامل چاه، عملیات Top Kill برای خاموشی از سطح آغاز می‎شود و به موازات آن، خاموشی از طریق چاه‎های انحرافی نیز در دستور کار قرار می‎گیرد، از پیشرفت عملیات مهار آتش چاه ۱۴۷ رگ‎سفید ابراز رضایت کرد.

دکل حفاری ۹۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران مستقر روی چاه شماره ۱۴۷ میدان رگ سفید روز یکشنبه (هفتم آبان ماه)، بر اثر فوران گاز چاه ۱۴۷ رگ سفید دچار حریق شد و متاسفانه در این حادثه، ۲ تن از کارکنان شرکت ملی حفاری جان باختند.

میدان نفتی رگ سفید واقع در جنوب غربی کشور و یکی از میدان‌های بزرگ نفتی است که از اطراف در بین میدان‌های نفتی بی بی حکیمه (در جنوب شرق)، پازنان (در شمال شرق)، رامشیر (در شمال غرب)، زاغه- هندیجان- بهرگانسر و تنگو (در جنوب غرب) محصور شده است.Source link