هات تپ

هات تپ در مجتمع های صنعتی

هات تپ خط لوله و مخازن چنان که از عنوان آن بر می آید بیشتر اوقات در آن دست از واحدهای صنعتی دارای کاربرد است که نیازمند انجام عملیات های انشعاب گیری متعدد می باشند و خطوط لوله و مخازن بخش مهمی از فرایندهای آن ها را شامل می شود. در عملیات انشعاب گرم هات تپ ابتدا به ساکن برنامه ریزی ها و تصمیمات لازم در خصوص الزام یا عدم الزام انجام هات تپ صورت می گیرد و سپس عملیات بر حسب شاخص ای فنی و ایمنی به انجام می رسد. انشعاب گیری معمولاً در آن دسته واحدهای صنعتی تکرار پذیر است که به صورت مستمر در حال تغییر طراحی فرایندها یا توسعه خطوط  و ظرفیت ها می باشند. ممکن است یک مجتمع صنعتی دارای خطوط لوله ای باشد و بر حسب تغییر فرایندها نیازمند آن باشد که مدام جریان انتقال مواد و مایعات و سیالات از یک بحش به بخش دیگر را تغییر دهد، بدون این که نیاز باشد جریان جاری سیال و انتقال آن قطع شود.

بر اساس توضیحات ذکر شده بدیهی است که هات تپ در اغلب واحدهای صنعتی که در زمینه تولید فرآورده های مصرفی و صنعتی فعالیت دارند چندان محلی از اعراب ندارد. این دسته واحدهای صنعتی معمولاًبه ندرت و در اثر وقایعی حادث نظیر بروز نشتی در بخشی از خطوط لوله یا کاربردهایی نظیر تغییر محل کارگاه یا توسعه کارگاه به یکباره نیازمند این دست عملیات ها نظیر هات تپ می شوند و پس از رفع نیاز ممکن است برای سال های دور دیگر نیازی به این سرویس خدماتی خطوط لوله نداشته باشند. حتی در این دست موارد محدود که یاز به انشعاب گیری از خطوط لوله پیدا می شود نیز ممکن است واحدهای مذکور ترجیح دهند از روش های سنتی نظیر قطع جریان موقت سیال  انجام انشعاب گیری بدون نیاز به هات تپ بهره ببرند. از آن جا که ماهیت عملیات هات تپ برای این دسته از واحدهای صنعتی گنگ و مبهم می باشد معمولاً ترجیح می دهند از روش هایی برای انشعاب گیری یا تعمیر خرابی ها استفاده کنند که برایشان شناخته شده و جا افتاده است. برای مثال یک شرکت تولید کننده مواد شوینده را در نظر بگیرید که بخشی از خطوط لوله اسش دچار نشتی شده است و در صدد است آن را تعمیر کند. این گونه شرکت ها در اغلب موارد ترجیح می دهند از ان جا که با هات تپ و مزایای آن آشنایی ندارند برای ساعاتی خطوط لوله خود را متوقف کنند و با تخلیه خط عملیات تعمیراتی مورد نیاز را بدون نیاز به  انجام عملیات هات تپ به اتمام برسانند. از طرفی چون خطوط لوله در بسیاری از مواد فرایندهای اصلی این گونه واحدهای تولیدی را پوشش نمی دهند، واحد مذکور ممکن است قادر باشد بدون نیاز به جریان سیال برای ساعاتی به فعالیت های جاری خود ادامه دهد و به این ترتیب مزایایی که هات تپ گیری از خطوط لوله دارد شامل حال این دسته واحدها نمی شود.

دستگاه هات تپ
هات تپ

به همین دلیل بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی نه تنها به هات تپ خطوط لوله و مخازن احساس نیاز نمی کنند، بلکه اصولاً هیچ گونه آشنایی با این سرویس پیچیده خدماتی ندارند. همین طور ممکن است واحدی صنعتی در صدد باشد محل استقرار فرایندهای تولیدی و برخی lay out های خود را از یک کارگاه به کارگاه و مکانی دیگر انتقال هد و برای این کار نیاز به انتقال جریان سیالات و سایر مواد اولیه ای را دارد که از طریق خط لوله به محل کارگاه می رسند. در این خصوص نیز بسیاری از این دست واحدها بدون آشنایی با مزایای عملیات هات تپ تمام ذیل بخشی از سرویس خطوط لوله خود را به صورت موقت متوقف می کنند و عملیات انشعاب گیری مورد نظر خود را جهت انتقال جریان سیال و تغییر مسیر آن به خط جدید انجام می دهند.

برای این دست از واحدهای صنعتی طبیعتاً چندان محلی از اعراب ندارد، گرچه با آموزش و آشناسازی شان با این فرایند چه بسا بسیاری از آن ها ترغیب شوند که از عملیات انشعاب گرم هات تپ برای انجام امور مورد نظر خود استفاده کنند. اما مورد استفاده و کاربرد عملیات هات تپ در جاهایی دیگر است؛ در آن دسته از واحدهای صنعتی که جریان خطوط لوله و مخازن بخش اصلی فرایندهای شان را پوشش می دهد . کوچک ترین وقفه در جریان انتاقل سیال از خطوط لوله باعث متوقف شدن امور و فرایندهای جاری و روزمره شان می شود. واحدهای نفتی و گازی نظیر پالایشگاه های نفتی و گازی، مجتمع های پتروشیمی، نیروگاه های سیکل حرارتی و … واحدهایی هسندکه استفاده از هات تپ برای انشعاب گیری از خطوط لوله و مخازن در آن ها اضطرار دارد و نمی توانند از روش های جایگزین استفاده کنند، چرا که ایجاد وقفه در فرایندهای شان ممکن است نه تنها خسارت های مالی و هزینه سربار بالایی داشته باشد، بلکه حتی ممکن است تجهیزات شان را نیز دچار آسیب و خرابی کند. واحدهای برنامه ریزی نقش کلیدی را در این دسته از صنایع خدماتی و تولیدی ایفا می کنندو  برنامه تولید جاری در رأس اهداف و امور کلیدی این دسته از واحدها قرار دارد، از این رو انتقال فرایند، متوقف کردن آن و ایجاد وقفه در آن هیچ کدام از هیچ جنبه ای قبل توجیه نیستند مگر به دلایل ایمنی و زیست محیطی. به این روی واحدهای صنعتی از این دست طبیعتاً برای انشعاب گیری از خدمات هات تپ خطوط لوله استفاده می کنند تا ضمن حفظ فرایندهای تولیدی و خدماتی بتوانند به اهداف خود از انشعاب گیری دست یابند.

به جز واحدهای نفتی و گازی، برخی شرکت ها و مراکز ارائه خدمات و تولید محصولات وجود دارند که خطوط انتقال لوله را نمی توان در آن هاجزوی از فرایندهای اصلی مجموعه برشمرد اما به دلیل ماهیت خدماتی که ارائه می دهند نمی توانند برای پیشبرد اهداف شان در راستای انشعاب گیری از روشی غیر از هات تپ استفاده کنند. برای مثال بیمارستانی را در نظر بگیرید که ارائ دهنده خدمات پزشکی به بیماران می باشد. این واحد خدماتی در صورتی که نیاز به انشعاب گیری داشت، و در صورتی که که انشعاب گیری مستلزم متوقف کردن ولو موقتی بخشی از فعالیت های خدماتی و بهداشتی واحد مذکور داشته باشد نمی تواند از روشی غیر از هات تپ زنی برای انشعاب گیری استفاده کند. به دلیل ماهیت اضطراری خدماتی که این دست واحدها به مشتریان و بیماران می دهند امکان تعطیل کردن فعالیت های مجموعه ولو برای ساعات محدود نیز وجود ندارد و از همین حیث می بایس برای انشعاب گیری از خطوط لوله و مخازن از روشی استفاده کرد که باعث بروز وقفه در فرایندهایش نداشته باشد؛ بدیهی است تنها عملیات هات تپ است که دارای چنین مزیتی برای انشعاب گیری می باشد.

اما آیا هات تپ بهترین روش برای انشعاب گیری از خطوط  لوله می باشد؟ آیا راهکارهای بهتر و ایمن تر و مطئن تر و در عین حال مقرون به صرفه تر از هات تپ برای انشعاب گیری از خطوط لوله موجود می باشد یا نه؟ انتخاب یک پاسخ قطعی برای این سؤال چندان محلی از اعراب ندارد. گرچه هات تپ یک روش بهینه و مفید برای انجام انشعاب از خط لوله محسوب می شود اما این بدان معنا نیست که ضرورتاً و همواره بهترین روش است. عملیات هات تپ به همراه خود هزینه ها و آثاری به همراه خواهد داشت. برای انجام عملیات هات تپ تیم عملیاتی می بایست در محل مستقر شود و تا پایان عملیات در آن جا حضور داشته باشد. تجهیزات و تأسیسات می باید در خدمات ایشان قرار گیرد تا بتوانند مراحل اجرایی را به نحو احسن انجام دهند. علاوه بر این، دستگاه یا دستگاه های هات تپ مناسب برای کار می بایست به محل ارسال و نقل و انتقال آن ها صورت گیرد. مجموعه این موارد هزینه هایی را بر کارفرما تحمیل می کند و طبیعتاً فرایند اجرای عملیات و خدماتی که از این جانب به پیمانکار و مجری عملیات اختصاص می یابد جای خود دارد. حال و در شرایطی که برای مثال مجموعه هزینه های مذکور رقم قابل مشاهده ای باشد توجیه پذیر بودن عملیات هات تپ کمی با خدشه مواجه خواهد شد. عملیات انشعاب گرم هات تپ می بایست برای مشتری صرفه و توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. اگر قرار است بر هزینه ها و لوازم جانبی کار بیفزاید طبیعتاً فاقد توجیه خواهد بود و از دستور کار خواهد شد. بنابراین هات تپ همیشه و در شرایط بهترین راهکار به حساب نمی آید. این شبهه رزمانی بیشتر خواهد شد که خط لوله برای مثال غیر فعال و چه بسا فاقد سیال قابل اهمیتی می باشد. در این شرایط می توان با گشودن خط و خارج کردن پس مانده ها و باقیمانده سیال و مواد شیمیایی آن از لوله فرایند انشعاب گیری را بدون نیاز به عملیات هات تپ انجام داد. اما باید توجه داشت مجموعه این شرایط که هات تپ را فاقد توجیه می گرداند در مواردی بسیار کم شمار رخ می دهد. در اکثریت قریب به یقین فرایندهای انشعاب گیری از خط لوله و مخزن، هات تپ بهترین راه حل محسوب می شود و مشتریان با بهره گیری از این روش بیشترین بهره وری را انباشت خواهند گرد.

هات تپ
انشعاب گرم

از این رو فرایند هات تپ به هیچ عنوان یک فرایند قابل چشم پوشی نبوده و همواره در انشعاب گیری گزینه اول و اولویت اول یک مجتمع محسوب خواهد شد. به همین دلایل است که در کشوری نظیر ایران نیز گرچه بسیاری از واحدهای صنعتی غیر نفتی و غیر گازی، با این که اغلب شان نیز آشنایی چندانی با هات تپ و الزامات آن ندارند باز هم عملیات انشعاب گیری هات تپ همچنان رواج دارد. طی سال های اخیر شرکت پیشگام صنعت ابزار چندین پروژه هات تپ برای واحدهای غیر نفتی و غیر گازی را داشته است که تمامی آن ها با جلب رضایت مشتریان همراه بوده است و ایشان هرگز به حاط انتخاب این فرایند پشیمانی به خود ندیده اند. شرکت هایی نظیر فولاد خوزستان و سیمان آبیک در رأس این دست واحدهای غیر نفتی هستند که در سالیان گذشته از خدمات هات تپ شرکت پیشگام صنعت ابزار بهره جستند و تجارب موفقی در این زمینه داشته اند.

از این رو شرکت پیشگام صنعت ابزار آمادی تعامل با هر احد صنعتی برای ارائه مشاوره در زمینه توجیه یا عدم توجیه عملیات هات تپ را خواهد داشت. این شرکت بر حسب تعهد حرفه ای خود گزینه هات تپ و هزینه های آن را به مشتریان اعلام خواهد کردو  راجع به ابعاد فنی و ایمنی و اقتصادی آن توضیحات لازم را خواهد داد. در پایان و بر اساس تصمیم مشتری عملیات هات تپ انجام خواهد گرفت و تضمین های کیفی لازم در خصوص ایمنی کار در دراز مدت به ایشان داده خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.