اتصالات هات تپ په معیارهایی دارند؟

برای انجام صحیح و دقیق عملیات هات تپ، باید ابتدا متغیرهای تعیین کننده در عملکرد و روش حسن اجرای عملیات هات تپ به نحو کامل شناسایی شوند. هر متغیری حکم ورودی یک فرایند را دارد که در صورت عدم توجه به آن، خروجی نامطمئنی از آن دریافت خواهیم کرد و از همین رو توجه به تمامی آن ها به صورت موزون بسیار حائز اهمیت است. از این رو مجری عملیات هاتتپ ابتدا تمامی متغیرهای دخیل در امر از جمله اتصال را شناسایی می کند، سپس وزن و ضریب اهمیت هر یک از تعیین کرده و بر اساس آن متغیرها را اولویت بندی می کند، و در نهایت روش های اجرایی برای پیشبرد آن ها را به دقیق ترین شکل ممکن ترسیم می کند.

جایگاه اتصالات عملیات هات تپ

یکی از مهم ترین متغیرها در اجرای عملیات انشعاب گیری به روش هات تپ، اتصالی است که روی لوله یا مخزن نصب شده و عملیات بر روی آن انجام می شود. این متغیر بدون شک از اصلی ترین آیتم ها در پیشبرد و اجرای کار گرم به شمار می رود. اتصال هات تپ کانالی است که از طریق آن سیال وارد خط لوله انشعابی جدید شده و در آن جریان پیدا می کند. افزون بر کارکرد در بهره برداری، اتصالات خطوط لوله در خود عملیات هات تپ نیز واجد اهمیت اساسی هستند. اصولا دستگاه هات تپ خود نمی تواند به صورت مستقیم روی خط لوله نصب شود؛ این دستگاه روی یک ولو نصب می شود و طبیعتا ولو نیز باید روی یک اتصال فلنج دار نصب شود. بنابراین امکان انجام عملیات هاتتپ مشروط به این است که ابتدا به ساکن یک فیتینگ روی خط لوله نصب شود.  با توجه به این نکات می توان گفت ساخت و نصب اتصال پیش شرط شروری عملیات hot tap است. حتی می توان با استفاده از روش های فنی و مهندسی فیتینگ را به گونه ای طراحی کرد که نیاز به ولو به عنوان فیتینگ دائم نباشد، اما خود فیتینگ سه راهی جزئی حذف ناپذیر از عملیات hot tap خواهد بود.

اتصال اسپلیت تی در هات تپ
اتصال اسپلیت تی در حال نصب برای انجام هات تپ

معیارهای یک اتصال هات تپ

فیتینگ سه راهی ای که روی لوله نصب می شود باید مشخصات و ویژگی هایی داشته باشد که آن را برای خط لوله و سیالی که قرار است درون آن جریان یابد مناسب باشد. این گونه نیست که هر اتصال ساخته شده را بتوان برای عملیات hot tap استفاده کرد، بلکه فرایند تهیه و نصب اتصال هات تپ مستلزم توجه به یکسری محدودیت ها و الزامات است. در ادامه به برخی از معیارهای یک اتصال خوب برای هات تپ می پردازیم:

  • فیتینگ باید بر حسب سایز لوله اصلی و سایز انشعاب درست و دقیق طراحی و ساخته شود. چنان که می دانیم اتصال hot tap یک فیتینگ سه راهی است که از دو سو به لوله اصلی و از یک سو به انشعاب جدید متصل خواهد شد. بنابراین دوراهی فیتینگ باید هم سایز لوله اصلی باشد تا بتواند روی آن بنشیند. همچنین نیپل انشعابی فیتینگ نیز باید بر حسب سایز انشعابی که نیاز داریم طراحی و ساخته شود.
  • فیتینگ باید توان تحمل فشار وارده از ناحیه خط لوله را داشته باشد و این مهم مستلزم دو نکته است؛ اول آن که جنس متریالی که برای ساخت اتصال هات تپ استفاده می شود پاسخگوی نیاز باشد و دوم آن که روش نصب اتصال روی لوله صحیح باشد. در خصوص جنس متریال، سازنده معمولاض برای تضمین توان و تحمل فیتینگ، از متریال خود لوله اصلی استفاده می کند. همچنین فیتینگ معمولاً به شیوه جوشکاری روی لوله نصب می شود. باید در دستورالعمل جوشکاری و فازهعای برنامه ریزی و مهندسی ترتیبات و پیش بینی های فنی لازم جهت جوشکاری خوب و باکیفیت فیتینگ روی لوله تدبیر شود.
  • همچنین فیتینگ باید در برابر فشار سیال نیز ایمن و مقاوم باشد. در این خصوص نیز باید فشار کاری سیال محاسبه شود و بر اساس آن فرایند ساخت فیتینگ انجام شود. جنس و ضخامت لوله، نوع فلنج مورد استفاده و دستورالعمل های جوشکاری به این مولفه هم وابسته هستند.
اتصالات خطوط لوله برای انجام هات تپ
اتصال هات تپ
  • اتصال هات تپ باید به گونه ای ساخته شود که دوام و عمر مفید بالایی داشته باشد. فیتینگ سه راهی هاتتپ به صورت دائم روی خط لوله باقی می ماند. این فیتینگ محل ارتباط خط لوله اصلی با خط لوله انشعابی جدید می باشد و سیال به واسطه این فیتینگ از خط اصلی به خط انشعابی می آید. بنابراین می توان به جایگاه با اهمیت آن روی خط لوله پی برد. بروز ایراداتی نظیر نشتی یا هر مورد دیگری که بر روند عادی فرایندهای خطوط لوله آسیب می زند مجموعه را متوجه مشکل می کند و از این رو در فرایند ساخت و نصب باید به دقت به این مهم توجه داشت. آب بندی مهم ترین کارکرد اتصال است و این کارکرد باید در درازمدت تضمین شود تا مجموعه دچار آسیب نشود.

اتصال هاتتپ بر اساس شاخص های فوق ساخته می شود و سازنده آن همیشه باید بر اساس الگو واره فوق پروسه ساخت و نصب را به انجام برساند. فیتینگ پس از ساخته شدن به محل نصب حمل شده و آن جا روی خط لوله نصب می شود تا مجموعه آماده عملیات hot tap شود. اگر معیارهای فوق در فرایند ساخت و نصب در نظر گرفته نشود ممکن است با آسیب هایی در حین کار مواجه شویم که ادامه عملیات هات تپ را به مخاطره می اندازند. بسیاری از ایراداتی که در حین فرایندهای صنعتی از جمله هات تپ به وجود می آیند در ضمن کار و در همان مکان قابل رفع هستند اما اگر ایرادی از ناحیه فیتینگ متوجه hottapping شود چاره ای جز قطع عملیات و پیدا کردن راهکاری برای رفع آن وجود نخواهد داشت.

هات تپ و توازن اتصالات

عملیات هات تپ در خطوط لوله و مخارن معمولاً  مشتمل بر یکسری اتصالات دائمی می باشد، به این معنا که پس از اتمام عملیات انشعاب گیری گرم نیز همچنان در سر جای خود باقی خواهند ماند و بخشی از اتصالات انشعاب جدید محسوب خواهند شد. برقراری توازن و تعادل میان این اتصالات حین اجرای عملیات انشعاب گرم هات تپ جزو ضرورت های کار است و در صوتی که این مهم رعایت نشود ممکن است دچار ایردات اساسی و چه بسا توقف در فرایند انشعاب گیری از خط لوله شویم.

اتصالاتی که به عملیات هات تپ مربوط بوده و به صورت دائمی روی مجموعه باقی خاوهند ماند عبارتند از یک اتصال سه شاخه یک حکم ورودی انشعاب جدید را ایفا خواهد کرد، یک ولو که کنترل جریان سیال انشعاب جدید را بر عهده دارد و در نهایت چند گسکت که میان اتصال سه شاخه و ولو از یک سو، و ولو و دستگاه هات تپ از سوی دیگر قرار می گیرند. چنان که می دانیم اتصال مذکور نیز می بایست دارای یک سر فلنج دار باشد و ولو نیز طبیعتا دارای دو سر فلنج می باشد که به اتصال و دستگاه هات تپ متصل خواهند شد. در عملیات هات تپ و پس از آن حفظ هارمونی و توازن میان این اتصالات با مجموعه از نکات مهم محسوب می شود. عدم رعایت این نکته می تواند به قیمت تخریب عملیات و آسیب دیدن خط انشعابی جدید تمام شود.

اجرای هات تپ سایز به سایز روی خط لوله با زاویه 45 درجه
اجرای هات تپ

از این رو و به منظور لحاظ تمامی جوانبی که این تعادل را برقرار می سازند متغیرهای تعیین کننده این توازن را به شرح زیر برمی شماریم:

  • اول از همه این که اتصال سه شاخه می بایست با مقتضیات فنی خط همخوانی داشته باشد. فشار خط، دمای سیال، جنس لوله، ضخامت لوله و عواملی از این دست کیفیت مشخصات فنی اتصال را تعیین خواهند کرد. بدیهی است اتصال باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که متناسب با شرایط فنی خط لوله باشد.
  • ولوی باید انتخاب شود که با شرایط فنی خط همخوانی داشته باشد. انواع ولوها در مدل های مختلف در بازار موجود است و مجری هات تپ می بایست ولوی را انختاب کند که بیشترین تناسب با خط را داشته باشد. ولوهای دروازه ای، ساندویجی، توپی و… از جمله این موارد می باشند.

در این خصوص نوع سیال اهمیت وافری دارد. برای مثال در خصوص سیال گاز اغلب از ولواهی توچی استفاده می شود که دارای قابلیت نشتی گیری بالاتری می باشند و از آن جا که گاز میزان فراریت بالایی دارد این ولو مناسب آن خواهد بود. از طرفی در خوص سیالاتی نظیر نفت و آب و غیره سایر فاکتورها نظیر فشار و جریان سیال تعیین کننده بهترین و مناسب ترین ولو خواهند بود. نکته دیگر در خصوص انتخاب ولو سایز انشعاب خواهد بود. بدیهی است ولو باید متناسب با سایز انشعاب انتخاب شود. همچنین فشار سیال دیگر متغیر تعیین کننده محسوب می شود. ولوها در کلاس های مختلف فشار ۳۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰ و…. ساخته می شوند.

  • نصب صحیح و دقیق اتصال به لوله از نکات مهم در عملیات هات تپ محسوب می شود. این مورد خصوصاً در مواقعی که جانمایی اتصال و زاویه انشعاب جدید برای کارفرما حائز اهمیت باشد شایسته توجه ویژه است. اتصال باید هم به لحاظ مکان نصب و هم زاویه نصب در محلی کاملاً تراز شود تا مشکلی از بابت محل وجود نداشته باشد.
  • هم مرکز بودن ولو و اتصال از نکاتی است که آثار خود را بر عملیات هات تپ به طور مشهودی به جای خواهد گذاشت. اگر این مهم به وقوع نپیوندد کاتر دستگاه هات تپ از ولو عبور خواهد کرد اما حین پیشروی درون اتصال به جداره داخلی نیپل آن گیر کرده و از ادامه پیشروی بازمی ماند. بنابراین در این خصوص باید دقیق عمل کرد. ممکن است حاشیه های ولو یا اتصال دچار برجستگی های زائد و بی موردی باشد که مانع از ادامه پیشروی کاتر شود. این موانع باید پیش از نصب ولو رفع شوند تا کوچک ترین وقفه ای در پیشروی وجود نداشته باشد. اگر این مشکلات رفع نشده باقی بمانند و حین کار پیشروی به مشکل بربخوریم چاره ای جز باز کردن مجدد ولو و رفع ایراد وجود ندارد که به نوبه خود زمان هدر رفت بیجایی را بر مجموعه متحمل خواهد کرد و قابل توجیه فنی نیست.
  • از دیگر نکاتی که در خصوص اتصالات دائم هات تپ می بایست بدان توجه کرد این است که از گسکت های آب بندی استفاده شود که متناسب با شرایط فنی خط، و ویژگی های فنی اتصال و ولو باشد. اگر گسکت مذکور دارای این توانایی نباشد ممکن است با نشتی و مشکلاتی از این قبیل مواجه شویم. در اینخصوص مطالعات باید پیشاپیش انجام شده باشند تا بهترین و مناسب ترین گسک برای انجام کار انتخاب شوند.

اتصالات دائم هات تپ حکم اتصالات خط لوله را خواهند داشت و از این رو در رداز مدت در کنار انشعاب به عملکرد خود ادامه خاوهند داد. مجری هات تپ باید در انتخاب، طراحی، ساخت و تهیه این اتصالات این دهنیت را داشته باشد که اتصالات مذکور بخشی از جیان پایپینگ و طراحی اجرایی مجتمع محسوب خواهند شد و صرفاً جهت پیشبرد عملیات هات تپ منظور نشده اند. چه بسا اهمال در این مهم تبعات مشهودی به همراه داشته باشد. ممکن است عملسات انشعاب گیری گرم به روش هات تپ به درستی و با موفقیت به انجام برسد اما پس از مدتیدچار ایراد در عملکرد هر کدام از این اتصالات شویم. در این شرایط رفع ایراد هزینه هایی به مراتب سنگین تر از خود عملیات هات تپ خواهد داشت. بنابراین مجری عملیات پیشاپیش باید نسبت به این گونع ایرادات اشراف و آشنایی داشته باشد و تدابیر لازم به منظور ممانعت از بروز آن ها را اندیشیده باشد، تا در حین اجرای عملیات هات تپ و پس از آن به مشکلاتی از این دست برنخورد.

شرکت پیشگام صنعت ابزار بر حسب سوابق و تجربه بالایی که اندوخته است در این زمینه دارای توانمندی کامل می باشد  و پروژه های هات تپ انجام شده توسط این شرکت پس از گذر سال ها از انشعاب گیری همچنان به عملکرد خود همچون روز اول ادامه می دهند.

هات تپ– عملیات هات تپ