اتصالات هات تپ په معیارهایی دارند؟

برای انجام صحیح و دقیق عملیات هات تپ، باید ابتدا متغیرهای تعیین کننده در عملکرد و روش حسن اجرای عملیات هات تپ به نحو کامل شناسایی شوند. هر متغیری حکم ورودی یک فرایند را دارد که در صورت عدم توجه به آن، خروجی نامطمئنی از آن دریافت خواهیم کرد و از همین رو توجه به تمامی آن ها به صورت موزون بسیار حائز اهمیت است. از این رو مجری عملیات هاتتپ ابتدا تمامی متغیرهای دخیل در امر از جمله اتصال را شناسایی می کند، سپس وزن و ضریب اهمیت هر یک از تعیین کرده و بر اساس آن متغیرها را اولویت بندی می کند، و در نهایت روش های اجرایی برای پیشبرد آن ها را به دقیق ترین شکل ممکن ترسیم می کند.

جایگاه اتصالات عملیات هات تپ

یکی از مهم ترین متغیرها در اجرای عملیات انشعاب گیری به روش هات تپ، اتصالی است که روی لوله یا مخزن نصب شده و عملیات بر روی آن انجام می شود. این متغیر بدون شک از اصلی ترین آیتم ها در پیشبرد و اجرای کار گرم به شمار می رود. اتصال هات تپ کانالی است که از طریق آن سیال وارد خط لوله انشعابی جدید شده و در آن جریان پیدا می کند. افزون بر کارکرد در بهره برداری، اتصالات خطوط لوله در خود عملیات هات تپ نیز واجد اهمیت اساسی هستند. اصولا دستگاه هات تپ خود نمی تواند به صورت مستقیم روی خط لوله نصب شود؛ این دستگاه روی یک ولو نصب می شود و طبیعتا ولو نیز باید روی یک اتصال فلنج دار نصب شود. بنابراین امکان انجام عملیات هاتتپ مشروط به این است که ابتدا به ساکن یک فیتینگ روی خط لوله نصب شود.  با توجه به این نکات می توان گفت ساخت و نصب اتصال پیش شرط شروری عملیات hot tap است. حتی می توان با استفاده از روش های فنی و مهندسی فیتینگ را به گونه ای طراحی کرد که نیاز به ولو به عنوان فیتینگ دائم نباشد، اما خود فیتینگ سه راهی جزئی حذف ناپذیر از عملیات hot tap خواهد بود.

اتصال اسپلیت تی در هات تپ
اتصال اسپلیت تی در حال نصب برای انجام هات تپ

معیارهای یک اتصال هات تپ

فیتینگ سه راهی ای که روی لوله نصب می شود باید مشخصات و ویژگی هایی داشته باشد که آن را برای خط لوله و سیالی که قرار است درون آن جریان یابد مناسب باشد. این گونه نیست که هر اتصال ساخته شده را بتوان برای عملیات hot tap استفاده کرد، بلکه فرایند تهیه و نصب اتصال هات تپ مستلزم توجه به یکسری محدودیت ها و الزامات است. در ادامه به برخی از معیارهای یک اتصال خوب برای هات تپ می پردازیم:

 • فیتینگ باید بر حسب سایز لوله اصلی و سایز انشعاب درست و دقیق طراحی و ساخته شود. چنان که می دانیم اتصال hot tap یک فیتینگ سه راهی است که از دو سو به لوله اصلی و از یک سو به انشعاب جدید متصل خواهد شد. بنابراین دوراهی فیتینگ باید هم سایز لوله اصلی باشد تا بتواند روی آن بنشیند. همچنین نیپل انشعابی فیتینگ نیز باید بر حسب سایز انشعابی که نیاز داریم طراحی و ساخته شود.
 • فیتینگ باید توان تحمل فشار وارده از ناحیه خط لوله را داشته باشد و این مهم مستلزم دو نکته است؛ اول آن که جنس متریالی که برای ساخت اتصال هات تپ استفاده می شود پاسخگوی نیاز باشد و دوم آن که روش نصب اتصال روی لوله صحیح باشد. در خصوص جنس متریال، سازنده معمولاض برای تضمین توان و تحمل فیتینگ، از متریال خود لوله اصلی استفاده می کند. همچنین فیتینگ معمولاً به شیوه جوشکاری روی لوله نصب می شود. باید در دستورالعمل جوشکاری و فازهعای برنامه ریزی و مهندسی ترتیبات و پیش بینی های فنی لازم جهت جوشکاری خوب و باکیفیت فیتینگ روی لوله تدبیر شود.
 • همچنین فیتینگ باید در برابر فشار سیال نیز ایمن و مقاوم باشد. در این خصوص نیز باید فشار کاری سیال محاسبه شود و بر اساس آن فرایند ساخت فیتینگ انجام شود. جنس و ضخامت لوله، نوع فلنج مورد استفاده و دستورالعمل های جوشکاری به این مولفه هم وابسته هستند.
اتصالات خطوط لوله برای انجام هات تپ
اتصال هات تپ
 • اتصال هات تپ باید به گونه ای ساخته شود که دوام و عمر مفید بالایی داشته باشد. فیتینگ سه راهی هاتتپ به صورت دائم روی خط لوله باقی می ماند. این فیتینگ محل ارتباط خط لوله اصلی با خط لوله انشعابی جدید می باشد و سیال به واسطه این فیتینگ از خط اصلی به خط انشعابی می آید. بنابراین می توان به جایگاه با اهمیت آن روی خط لوله پی برد. بروز ایراداتی نظیر نشتی یا هر مورد دیگری که بر روند عادی فرایندهای خطوط لوله آسیب می زند مجموعه را متوجه مشکل می کند و از این رو در فرایند ساخت و نصب باید به دقت به این مهم توجه داشت. آب بندی مهم ترین کارکرد اتصال است و این کارکرد باید در درازمدت تضمین شود تا مجموعه دچار آسیب نشود.

اتصال هاتتپ بر اساس شاخص های فوق ساخته می شود و سازنده آن همیشه باید بر اساس الگو واره فوق پروسه ساخت و نصب را به انجام برساند. فیتینگ پس از ساخته شدن به محل نصب حمل شده و آن جا روی خط لوله نصب می شود تا مجموعه آماده عملیات hot tap شود. اگر معیارهای فوق در فرایند ساخت و نصب در نظر گرفته نشود ممکن است با آسیب هایی در حین کار مواجه شویم که ادامه عملیات هات تپ را به مخاطره می اندازند. بسیاری از ایراداتی که در حین فرایندهای صنعتی از جمله هات تپ به وجود می آیند در ضمن کار و در همان مکان قابل رفع هستند اما اگر ایرادی از ناحیه فیتینگ متوجه hottapping شود چاره ای جز قطع عملیات و پیدا کردن راهکاری برای رفع آن وجود نخواهد داشت.

هات تپ و اتصالات

اتصالات خطوط لوله در اجرای هات تپ نقش حائز اهمیتی را بر عهده دارند. بار اصلی فشار سیال در محل انشعاب و در جایی تحمیل می شود که اتصال سه شاخه در آن نصب شده است و از راین رو باید در طراحی و ساخت آن بیشترین اهتمام را به خرج داد. یکی از مولفه های اساسی در اجرای عملیات هات تپ تحمین فشار و انجام طراحی ها و برنامه ریزی های مهندسی بر اساس آن است. این آیتم باید در چند حوزه مورد نظر قرار گیرد؛ اول فشار سیال در زمانی که عملیات هات تپ در حال انجام است و دیگری در مواقعی که اتصال نصب شده و انشعاب جدید راه ندازی شده است. به طور کلی در ساخت اتصال و طراحی آن باید فشار سیال از منظرهای زیر مد نظر قرار داده شود تا به مجموعه آسیبی وارد نشود:

 • فشارطراحی (Design Pressure): فشاری است که در طراحی خط لوله در نظر گرفته شده است. به عبارتی در فاز پایپینگ و در مرحله ای که مجموعه در حال برنامه ریزی و طراحی است، بر حسب خروجی ای که از یک خط لوله انتظار می رود، سایز لوله، جنس آن، نوع آن و فشار آن برنامه ریزی و مشخص می شود. خط لوله باید توانایی انتقال سیال به مقدار برنامه ریزی شده را داشته باشد و فشار طراحی نیز بر همین اساس برنامه ریزی می شود. برای انجام عملیات هات تپ نیز یکی از داده هایی که کارفرما باید به مجری عملیات هات تپ اعلام کند فشار طراحی خط می باشد. این فشار معیار برنامه ریزی ها و طرح های اجرایی برای عملیات هات تپ محسوب می شود.
اتصال هات تپ؛ اسپلیت تی
اسپلیت تی، رایج ترین اتصال هات تپ
 • فشار سیال در زمانی که عملیات هات تپ می بایست انجام شود از دیگر آیتم هایی است که می بایست مورد توجه تیم اجرایی هات تپ قرار گیرد. چنان که می دانیم پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، و سایر مراکز از این نوع در حین کار ممکن است بر حسب برنامه ریزی ها در مواقعی فشار سیال را کم یا زیاد کنند. در جنین شرایطی انجام عملیات هات تپ وابسته به هماهنگی های از پیش برنامه ریزی شده است. این امر در خصوص اتصالات خطوط لوله بیشتر صدق می کند. این اتصالات معمولاً به روش جوشکاری روی لوله نصب می شوند و از همین رو باید استانداردهای جوشکاری روی خط لوله حاوی سیال در آن ها لحاظ شود. از آن جا که سیال درون لوله در خط لوله حاوی سیال نقش خنک کننده ناحیه جوش را ایفا می کند، و نیز با توجه به مخاطراتی که جوشکاری روی خط زنده می تواند به همراه داشته باشد، باید در خصوص نصب اتصال روی لوله بسیار با حساسیت عمل کرد. در غیر راین صورت ممکن است ایراداتی در حین کار به وقوع بپیوندد که خطرات و آسیبب های جدی به همراه خود به بار آورد. بنابراین برنامه ریزی ها در این خصوص جزو الزامات کار است.
 • حداکثر فشاری که قرار است از جانب سیال بر لوله و اتصالات وارد شود نیز از آیتم های اساسی و تعیین کننده برای تیم اجرایی هات تپ محسوب می شود. چنان که اشاره شد حداکثر فشار وارده در خط لوله به اتصالات سه شاخه ای وارد می شود که هم می بایسن فشار وارده از ناحیه خط لوله در قسمت بریده شده را تحمل کنند و هم فشار سیال درون خط را. از این رو برنامه ریزی و طراحی، و نیز ساحت اتصال برای عملیات هات تپ باید به گونه ای باشد که تمامی این فاکتورها در آن لحاظ شده باشد. برای انجام هات تپ باید حداکثر فشار وارده بر اتصال به مجری هات تپ اعلام شود تا بر اساس آن مستحکم ترین اتصال را بسازد. اتصال باید به گونه این آماده سازی شود و متریال های آن باید به گونه این انتخاب، متصل و پشتیبانی شوند که بتوانند در مقابل حداکثر فشار احتمالی وارده نیز مقاومت کافی را داشته باشند و دچار تنش، ترک، شکستن ناحیه جوش، دفرمه شدن و مواردی از این دست نشوند. در صورتی که این فاکتور لحاظ نشود تبعات سنگینی منتظر اجرای عملیات هات تپ خواهد بود و از این رو به جاست که در خصوص شان نهایت اهتمام را به خرج داد.
 • اتصال هات تپ
  اتصال هات تپ، در حال ساخت (اسپلیت تی).

برای ساخت اتصال عملیات هات تپ باید هر سه معیار فوق را همزمان مد نظر قرار داد و به همگی آن ها توجه داشت تا مطمئن ترین و بهترین اتصال برای اجرای کار گرم هات پت ساخته شده و روی لوله نصب و جوشکاری شود. البته باید این نکته را نیز افزود که فشار تنها یکی از متعیرهای تأثیرگذار در ساخت و نصب اتصال هاتتپ روی لوله است. طبیعی است که متغیرهای دیگر نظیر دمای سیال و نوع آن نیز وجود دارند که اجرای صحیح عملیات ساخت و نصب منوطبه در نظر گرفتن آن ها هم هست. یک عملیات اجرایی هات تپ زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تمامی خلل و فرج آن با استفاده ذاز راهکارهای مهندسی و فنی مقتضی رفع شود. ساخت و نصب اتصال یکی از این موارد است، و در این میان نیز فشاز تنها یکی از جندین متغیر به شمار می رود.

این مهم نشان از ماهیت پیچیده و چند متغیره عملیات هات تپ دارد. برای اجرای این عملیات فرایندهای پیش اماده سازی، طراحی، مهندسی و ایمنی روندی بسیار طولانی تر و پیچیده تر از اجرای کار دارد و تنها در زمانی مجاز به آغاز فاز اجرایی هستیم که تمامی این فرایندها را سپری کرده باشیم و متغیرهای کار را تمام و کمال لحاظ کرده باشیم.

هات تپ و توازن اتصالات

عملیات هات تپ در خطوط لوله و مخارن معمولاً  مشتمل بر یکسری اتصالات دائمی می باشد، به این معنا که پس از اتمام عملیات انشعاب گیری گرم نیز همچنان در سر جای خود باقی خواهند ماند و بخشی از اتصالات انشعاب جدید محسوب خواهند شد. برقراری توازن و تعادل میان این اتصالات حین اجرای عملیات انشعاب گرم هات تپ جزو ضرورت های کار است و در صوتی که این مهم رعایت نشود ممکن است دچار ایردات اساسی و چه بسا توقف در فرایند انشعاب گیری از خط لوله شویم.

اتصالاتی که به عملیات هات تپ مربوط بوده و به صورت دائمی روی مجموعه باقی خاوهند ماند عبارتند از یک اتصال سه شاخه یک حکم ورودی انشعاب جدید را ایفا خواهد کرد، یک ولو که کنترل جریان سیال انشعاب جدید را بر عهده دارد و در نهایت چند گسکت که میان اتصال سه شاخه و ولو از یک سو، و ولو و دستگاه هات تپ از سوی دیگر قرار می گیرند. چنان که می دانیم اتصال مذکور نیز می بایست دارای یک سر فلنج دار باشد و ولو نیز طبیعتا دارای دو سر فلنج می باشد که به اتصال و دستگاه هات تپ متصل خواهند شد. در عملیات هات تپ و پس از آن حفظ هارمونی و توازن میان این اتصالات با مجموعه از نکات مهم محسوب می شود. عدم رعایت این نکته می تواند به قیمت تخریب عملیات و آسیب دیدن خط انشعابی جدید تمام شود.

اجرای هات تپ سایز به سایز روی خط لوله با زاویه 45 درجه
اجرای هات تپ

از این رو و به منظور لحاظ تمامی جوانبی که این تعادل را برقرار می سازند متغیرهای تعیین کننده این توازن را به شرح زیر برمی شماریم:

 • اول از همه این که اتصال سه شاخه می بایست با مقتضیات فنی خط همخوانی داشته باشد. فشار خط، دمای سیال، جنس لوله، ضخامت لوله و عواملی از این دست کیفیت مشخصات فنی اتصال را تعیین خواهند کرد. بدیهی است اتصال باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که متناسب با شرایط فنی خط لوله باشد.
 • ولوی باید انتخاب شود که با شرایط فنی خط همخوانی داشته باشد. انواع ولوها در مدل های مختلف در بازار موجود است و مجری هات تپ می بایست ولوی را انختاب کند که بیشترین تناسب با خط را داشته باشد. ولوهای دروازه ای، ساندویجی، توپی و… از جمله این موارد می باشند.

در این خصوص نوع سیال اهمیت وافری دارد. برای مثال در خصوص سیال گاز اغلب از ولواهی توچی استفاده می شود که دارای قابلیت نشتی گیری بالاتری می باشند و از آن جا که گاز میزان فراریت بالایی دارد این ولو مناسب آن خواهد بود. از طرفی در خوص سیالاتی نظیر نفت و آب و غیره سایر فاکتورها نظیر فشار و جریان سیال تعیین کننده بهترین و مناسب ترین ولو خواهند بود. نکته دیگر در خصوص انتخاب ولو سایز انشعاب خواهد بود. بدیهی است ولو باید متناسب با سایز انشعاب انتخاب شود. همچنین فشار سیال دیگر متغیر تعیین کننده محسوب می شود. ولوها در کلاس های مختلف فشار ۳۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰ و…. ساخته می شوند.

 • نصب صحیح و دقیق اتصال به لوله از نکات مهم در عملیات هات تپ محسوب می شود. این مورد خصوصاً در مواقعی که جانمایی اتصال و زاویه انشعاب جدید برای کارفرما حائز اهمیت باشد شایسته توجه ویژه است. اتصال باید هم به لحاظ مکان نصب و هم زاویه نصب در محلی کاملاً تراز شود تا مشکلی از بابت محل وجود نداشته باشد.
 • هم مرکز بودن ولو و اتصال از نکاتی است که آثار خود را بر عملیات هات تپ به طور مشهودی به جای خواهد گذاشت. اگر این مهم به وقوع نپیوندد کاتر دستگاه هات تپ از ولو عبور خواهد کرد اما حین پیشروی درون اتصال به جداره داخلی نیپل آن گیر کرده و از ادامه پیشروی بازمی ماند. بنابراین در این خصوص باید دقیق عمل کرد. ممکن است حاشیه های ولو یا اتصال دچار برجستگی های زائد و بی موردی باشد که مانع از ادامه پیشروی کاتر شود. این موانع باید پیش از نصب ولو رفع شوند تا کوچک ترین وقفه ای در پیشروی وجود نداشته باشد. اگر این مشکلات رفع نشده باقی بمانند و حین کار پیشروی به مشکل بربخوریم چاره ای جز باز کردن مجدد ولو و رفع ایراد وجود ندارد که به نوبه خود زمان هدر رفت بیجایی را بر مجموعه متحمل خواهد کرد و قابل توجیه فنی نیست.
 • از دیگر نکاتی که در خصوص اتصالات دائم هات تپ می بایست بدان توجه کرد این است که از گسکت های آب بندی استفاده شود که متناسب با شرایط فنی خط، و ویژگی های فنی اتصال و ولو باشد. اگر گسکت مذکور دارای این توانایی نباشد ممکن است با نشتی و مشکلاتی از این قبیل مواجه شویم. در اینخصوص مطالعات باید پیشاپیش انجام شده باشند تا بهترین و مناسب ترین گسک برای انجام کار انتخاب شوند.

اتصالات دائم هات تپ حکم اتصالات خط لوله را خواهند داشت و از این رو در رداز مدت در کنار انشعاب به عملکرد خود ادامه خاوهند داد. مجری هات تپ باید در انتخاب، طراحی، ساخت و تهیه این اتصالات این دهنیت را داشته باشد که اتصالات مذکور بخشی از جیان پایپینگ و طراحی اجرایی مجتمع محسوب خواهند شد و صرفاً جهت پیشبرد عملیات هات تپ منظور نشده اند. چه بسا اهمال در این مهم تبعات مشهودی به همراه داشته باشد. ممکن است عملسات انشعاب گیری گرم به روش هات تپ به درستی و با موفقیت به انجام برسد اما پس از مدتیدچار ایراد در عملکرد هر کدام از این اتصالات شویم. در این شرایط رفع ایراد هزینه هایی به مراتب سنگین تر از خود عملیات هات تپ خواهد داشت. بنابراین مجری عملیات پیشاپیش باید نسبت به این گونع ایرادات اشراف و آشنایی داشته باشد و تدابیر لازم به منظور ممانعت از بروز آن ها را اندیشیده باشد، تا در حین اجرای عملیات هات تپ و پس از آن به مشکلاتی از این دست برنخورد.

شرکت پیشگام صنعت ابزار بر حسب سوابق و تجربه بالایی که اندوخته است در این زمینه دارای توانمندی کامل می باشد  و پروژه های هات تپ انجام شده توسط این شرکت پس از گذر سال ها از انشعاب گیری همچنان به عملکرد خود همچون روز اول ادامه می دهند.

هات تپ– عملیات هات تپ

اجرای هات تپ در انواع راستاها

عملیات انشعاب گرم هات تپ یک فرایند متغیر و کاملاً وابسته به متغیرهایی است که به عنوان داده از جانب خط لوله یا مخزن بر آن تحمیل می شوند. در واقع ماهیت پروژه ای انشعاب گیری گرم اقتضاء می کند که در هر عملیات شرایط جدید با اقتضائات فنی و محیطی جدید را تجربه کنیم. بر خلاف بسیاری از فرایندهای صنعتی که ماهیت تکرار شونده دارند فرایند اجرای هات تپ بر جسب هر پروژه تغییر می کند. این تغییر نه تنها در جزئیات و خلل کار بلکه در اصول و فرایندهای کلیدی نیز به چشم می خورد.  از این رو برای هر پروژه جدید اجرای هات تپ می بایست یک نقشه راه جداگانه و ویژه ترسیم کرد و اصول و متغیرها را بر حسب آن ها و در تناسب با هم تدوین کرد.

یکی از متغیرهایی که در تعیین ساز و کار اجرای هات تپ نقش حائز اهمیتی خواهد داشت راستا و جهت انجام عملیات انشعاب گرم خواهد بود. غالباً چنین تصور می شود که راستا و جهت انجام کار گرم تای این بسته به سلیقه و نظر مجری هات تپ متغیر خواهد بود و مکان یابی محل انجام تنها کار لازم محسوب می شود. در حالی که به هیچ وجه این گونه نیست و عملیات هات تپ در اغلب موارد در راستا و جهت از پیش تعیین شده می باید انجام گیرد. البته بعضا در برخی موارد امکان دخل و تصرف در زاویه انجام عملیات وجود دارد و پیمکار اجرای هات تپ اختیار تصرف در این امر را خواهد داشت. ای مقوله در مواقعی رخ می دهد که صرف انشعاب گیری از خط لوله کفایت می کند.

عملیات هات تپ به صورت عمودی از بالا به پایین
هات تپ عمودی

برای نمونه شرکت پیشگام صنعت ابزار در یکی از عملیات های تای این انجام شده روی خطوط لوله ۴۰ اینچی انتقال سیال در فیشخاپور واقع در اقلیم کردستان عراق اختیار نسبی برای دادن زاویه دلخواه برای اجرای هات تپ داشت. از آن جا که هدف کارفرما صرفاً انشعاب گیری به منظور دسترسی به سیال پس از هیدرو تست بود ایشان در صدد بودند در بخشی از جداره پایینی لوله عملیات انشعاب گیری انجام شود. با این که ابتدا آن ها خوستار انجام عملیات تای این به صورت افقی بودند اما بر حسب مشاوره ای که از طرف تیم کارشناسی تای این پیشگام صنعت ابزار داده شد متقاعد گردیدند عملیات انشعاب گرم با کمی زاویه رو به پایین انجام شود تا در صورت تخلیه بخشی از خط لوله همچنان دسترسی به سیال موجود باشد. این توصیه با موافقت مواجه شد و عملیات با زاویه این اندک نسبت به راستای افقی به انجام رسید.

اما شرایط همیشه به این گونه نیست، در اغلب موارد نقشه و طرح پایپینگ مجتمع تعیین کننده راستا و جهت انجام عملیات خواهد بود. چنان که می دانیم عملیات هات تپ در اغلب موارد به منظور توسعه خطوط موجود و راه اندازی فازهای جدید انجام می شود. یا ممکن است به منظور رفع ایرادات در طراحی پایپینگ به انجام برسد. در هر دو صورت از آن جا که هدف از انشعاب گیری و راستای آن پیشاپیش مشخص است مجری تای این ملزم است دقیقاً در همان راستا و جهت تعییم شده عملیات را به انجام برساند.

انواع زاویه هات تپ:

برای تعیین راستا و جهت انجام عملیات می بایست دو معیار را مد نظر قرار داد؛ معیار اول زاویه دستگاه هات تپ نسبت به محور خط لوله خواهد بود و دیگری زاویه انشعاب گیری نسبت به راستای خط لوله. بر این مبنای این عیارهای دوگانه می توان عملیات هات تپ را به انواع زیر تقسیم کرد:

 • اجرای هات تپ در شرایطی که هم نسبت به راستای خط لوله و هم محور خط لوله عمودی خواهد بود. در این صورت اگر خط لوله در راستای افقی بر سطح زمین باشد عملیات هات تپ عمودی بوده و اگر زاویه لوله نسبت به سطح زمین عمودی باشد انشعاب گیری گرم از خط لوله افقی خواهد بود. اغلب عملیات های انشعاب گیری گرم یا هات تپ به این صورت انجام می شوند. در صد بسیاری از این دست عملیات ها نیز از بالا به پایین انجام می شوند به این معنی که اتصال به نحوی روی لوله جوشکاری می شود که سر فلنج دار آن و ولو بالای لوله قرار گیرد و دستگاه هات تپ از بالا به صورت عمودی روی ولو نصب شود.
 • اجرای عملیات هات تپ زمانی که دستگاه نسبت به راستای خط لوله زاویه عمود دارد اما نسبت به محور آن زاویه دار است. در این شرایط نیپل اتصال به صورت عمودی روی اتصال ساخته می شود اما خود اتصال به صورت زاویه دار روی لوله نصب می شود. پس از آن ولو روی آن پیچ و مهره شده و در نهایت دستگاه هات تپ نیز به صورت زاویه دارد روی ولو قرار می گیرد. در این شرایط از آن جا که این دستگاه ها معمولاً سنگین وزن می باشند استفاده از اهرم های نگهدارنده یا تسمه تا زمانی که دستگاه روی مجموعه نصب است ضروری به نظر می رسد. وزن بالای دستگاه می بایست کنترل و پشتیبانی شود، در غیر این صورت میتواند به لوله فشار آورده و آن را دفرمه و دچار پیچش کند. شرکت پیشگام صنعت ابزار در یکی از پروژه های خود برای شرکت IPMI چنین عملیاتی را روی خط لوله افقی در زاویه ۴۵ درجه به انجام رساند که برای نگه داشتن دستگاه در آن عملیات از اهرم های نگهدارنده استفاده گردید.
دستگاه هات تپ و اهرم های نگهدارنده آن
هات تپ
 • زمانی که عملیات هات تپ نسبت به محور خط لوله عمود می باشد اما نسبت به راستای آن زاویه دار است. در این شرایط نیپل اتصال می بایست روی سدل آن به صورت زوایه دار ساخته و نصب شود و متعاقب آن ولو و دستگاه هات تپ نیز به صورت زوایه دار روی مجموعه نصب می شوند. این عملیات را هات تپ زاویه دار می گویند که در موارد معدود و زمانی که فضای کافی برای انجام عملیات های افقی و عمودی تای این موجود نیست استفاده می شود. بدیهی است دشواری این قسم عملیات ها در مقایسه با عملیات های رایج نیز بیشتر است.

اجرای هات تپ در هر یک از شرایط فوق وابسته به متغیرهای متعددی است که در نظر گرفتن آن ها برای تحویل بهترین انشعاب خروجی امری حیاتی محسوب می شود. معمولاً طراحان و برنامه ریزان مجتمع های صنعتی خود این مطالعات و طراحی ها را به انجام می رسانند اما مجری تای این به لحاظ تجربه و دانشی که در زمینه پایپینگ و اقتضائات انشعاب گیری حاصل کرده است می تواند مشاور خوبی جهت دادن توصیه های فی و ایمنی باشد. شرکت پیشگام صنعت ابزار خود آمادگی دارد با بازدید از سایت ها و دریافت داده های حاوی نیاز مجموعه از انشعاب گیری راهنمایی های فنی و ایمنی لازم در خصوص انتخاب بهترین راستا و جهت برای انجام عملیات انشعاب گرم را ارائه دهد.

هات تپ– اجرای هات تپ- تای این