سازنده دستگاه هات تپ

سازندگان دستگاه هات تپ (Hottap Machine) اغلب خود مجری عملیات انشعاب گیری نیز می باشند. به طور کلی مجریان و پیمانکاران عملیات انشعاب گرم هات تپ قابلیت و توانمندی بیشتری در ساخت دستگاه هات تپ دارند. این دسته از فعالان صنعتی با ماهیت زنده کار انشعاب گیری گرم سر و کار دارند و درگیری های متمادی شان با متغیرهای تعیین کننده و چه بسا مخل روند جاری امور، ایشان را به تدریج به صاحب نظر و صاحب عقیده و سبک در اجرای عملیات هات تپ می گرداند.

یکی از الزاماتی که برای انجام انشعاب گرم باید بدان توجه ویژه داشت آشنایی و اشراف به دستگاه هات تپ است. این دستگاه فرایندهای اجرایی متعددی را تجربه می کند که از پیش از آغاز عملیات شروع شده و تا جمع آوری دستگاه و انتقال آن به کارگاه ادامه می یابد. هر یک از روندهای اجرایی کار الزامات خاص خود را دارد و در هر فرایندی دستگاه hot tap می تواند دچار ایراداتی شود، یا در معرض آسیب های اجتمالی ای باشد که روند اجرایی کار را مختل خواهند کرد.

انشعاب گرم با دستگاه هات تپ
عملیات انشعاب گیری توسط دستگاه هات تپ

بدیهی است که مجری عملیات هات تپ باید نسبت به تمامی این الزامات آشنایی داشته باشد تا در حین کار بداند که فرایند جاری با چه مکانیزمی انجام می شود. آشنایی و اشراف به روند کاری دستگاه هات تپ فقط به ایرادیابی یا پیشگیری از بروز ایراد محدود نمی شود، بلکه این آشنایی باعث می شود اپراتور هات تپ و تیم اجرایی در هر مرحله نسبت به کم و کیف امور تسلط کافی را داشته باشند و بدانند که فرایند انشعاب گیری در چه مرحله ای ئ به چه نحوی در حال انجام است.

حتی مبتدی ترین مجری هات تپ در صورت اصرار به کار در این زمینه طبیعتا با مشکلاتی در فرایندها مواجه می شود که رفع و حل آن لازمه ادامه کار است. هر چه نسبت به این الزامات در پیش از آغاز کار بی توجه باشیم، در حین کار احتمال بروز ایرادات از ناحیه دستگاه هات تپ بیشتر خواهد شد. بنابراین مجری هات تپ ضمن عملیات ها و کسب تجارب به مرور با خلل و فرج کار آشنا شده و پی می برد که آنالیز کامل hot tap machine پیش شرط ضروری انجام کار است.

بنابراین می توان مجریان عملیات هات تپ را بهترین آنالیزکنندگان دستگاه هات تپ و ساز و کار اجرایی آن دانست. به همین روی این مجموعه ها توانمندی و استعداد بیشتری در شناسایی خطا، نقص ها و کمبودهای عملیاتی دستگاه هات تپ دارند و از این رو می توانند سازنده hot tap machine باشند.

هر فن آوری برای رشد و ارتقا نیاز به آزمون دارد. فرایندهای مهندسی و مطالعاتی طبیعتاً واجد اهمیت اند و نمی توان از ارزش آن ها صرف نظر کرد، اما هیچ چیز بهتر از ایده های مبتکرانه ای که در نتیجه فرایندهای عملیاتی به ذهن خطور می کند یارای ارتقای فن آوری در هر زمینه ای نخواهد بود. این امر در خصوص فن آوری هات تپ نیز صدق می کند و بر این اساس بدیهی است که کسب تجربه و مهارت کلید ارتقای فن آوری ان خواهد بود. این امر مجریان مجرب را به سازندگان بالقوه دستگاه هات تپ می گرداند، چرا که ضمن کار متمادی با این دستگاه با کلیت مکانیزم عملکردی این دستگاه آشنایی کامل دارند. همچنین این مجموعه ها کار در شرایط محیطی متنوع را تجربه کرده و محدودیت های محیطی که می توانند بر روند کار اثر بگذارند را به صورت زنده دیده اند. بدیهی است که این دست مجموعه ها قابلیت و قدرت بیشتری برای ساخت و ارتقای دستگاه هات تپ بر حسب متغیرهای واقعی و عملیاتی کار گرم را خواهند داشت و بدون شک دستگاه هایی که می سازند قابلیت های زنده تر و کارآمدتری دارد. این دست تجارب و مواجههبا دشواری ها طبیعتاً مجری عملیات را به یافتن راه حل های ابتکاری جهت تسهیل فرایند می نماید و این راه حل ها در دستگاه هات تپ پیاده می شوند تا تجربه زنده کار گرم به hot tap machine منتقل شود. بنابراین سازنده دستگاه هات تپ خود باید مجری عملیات هات تپ باشد و بتواند با مقایسه ظرفیت های دستگاه هات تپ موجود با محدویت های کار، راهکاری برای افزایش سطح فن آوری آن بیابد.

دستگاه هات تپ برای انجام عملیات
آماده سازی دستگاه هات تپپیش از آغاز عملیات

اما این همه نکته نیست و ساخت دستگاه الزاماتی فراتر از صرف تجارب عملیاتی دارد. بدیهی است که ساخت دستگاه هات تپ قدمی فراتر از آنالیز آن را می طلبد چرا که در فرایند ساخت صرفا بحث متغیرهای عملیات مورد نظر نیست بلکه نجوه ساهت قطعات دستگاه، جنس و آلیاژ متریالی که باید برای هر قطعه استفاده شود، مونتاژ، کانکشن ها، آب بندی قطعات و مواردی از این دست همگی جزو اصول ساخت hot tap machine هستند و طبیعتاً در صورت رعایت تمام این الزامات است که می توان نسبت به آماده شدن یک دستگاه هات تپ باکیفیت و آمادهبرای انجام عملیات انشعاب گیری گرم اظهار نظر نمود.

ما نیز فعالیت خود را در درجه اول به عنوان مجری عملیات هات تپ آغاز کردیم و توانستیم ضمن تجارب ارزشمند و پرشماری که در مجتمع های صنعتی گوناگون به دست آورده و خود در زمینه آنالیز، طراحی و ساخت دستگاه هات تپ دارای مهارت شویم. به کار گیری این مهارت ها در درجه اول محدود به خود عملیات ها می شد اما بر حسب مطالعات و کارشناسی هایی که صورت گرفت به مرور توانستیم قابلیت های موجود برای افزایش بهره وری دستگاه هات تپ را روی دستگاه های موجود پیاده کنیم و به این ترتیب آن ها را توانمند و تقویت کنیم.

پس از این مراحل است که می توان با آنالیز فرایند ساخت، محصولی چون hot tap machine را در چرخه تولید و ساخت قرار داد و به این ترتیب تبدیل به سازنده دستگاه هات تپ شد.

 

اتصالات هات تپ په معیارهایی دارند؟

برای انجام صحیح و دقیق عملیات هات تپ، باید ابتدا متغیرهای تعیین کننده در عملکرد و روش حسن اجرای عملیات هات تپ به نحو کامل شناسایی شوند. هر متغیری حکم ورودی یک فرایند را دارد که در صورت عدم توجه به آن، خروجی نامطمئنی از آن دریافت خواهیم کرد و از همین رو توجه به تمامی آن ها به صورت موزون بسیار حائز اهمیت است. از این رو مجری عملیات هاتتپ ابتدا تمامی متغیرهای دخیل در امر از جمله اتصال را شناسایی می کند، سپس وزن و ضریب اهمیت هر یک از تعیین کرده و بر اساس آن متغیرها را اولویت بندی می کند، و در نهایت روش های اجرایی برای پیشبرد آن ها را به دقیق ترین شکل ممکن ترسیم می کند.

جایگاه اتصالات عملیات هات تپ

یکی از مهم ترین متغیرها در اجرای عملیات انشعاب گیری به روش هات تپ، اتصالی است که روی لوله یا مخزن نصب شده و عملیات بر روی آن انجام می شود. این متغیر بدون شک از اصلی ترین آیتم ها در پیشبرد و اجرای کار گرم به شمار می رود. اتصال هات تپ کانالی است که از طریق آن سیال وارد خط لوله انشعابی جدید شده و در آن جریان پیدا می کند. افزون بر کارکرد در بهره برداری، اتصالات خطوط لوله در خود عملیات هات تپ نیز واجد اهمیت اساسی هستند. اصولا دستگاه هات تپ خود نمی تواند به صورت مستقیم روی خط لوله نصب شود؛ این دستگاه روی یک ولو نصب می شود و طبیعتا ولو نیز باید روی یک اتصال فلنج دار نصب شود. بنابراین امکان انجام عملیات هاتتپ مشروط به این است که ابتدا به ساکن یک فیتینگ روی خط لوله نصب شود.  با توجه به این نکات می توان گفت ساخت و نصب اتصال پیش شرط شروری عملیات hot tap است. حتی می توان با استفاده از روش های فنی و مهندسی فیتینگ را به گونه ای طراحی کرد که نیاز به ولو به عنوان فیتینگ دائم نباشد، اما خود فیتینگ سه راهی جزئی حذف ناپذیر از عملیات hot tap خواهد بود.

اتصال اسپلیت تی در هات تپ
اتصال اسپلیت تی در حال نصب برای انجام هات تپ

معیارهای یک اتصال هات تپ

فیتینگ سه راهی ای که روی لوله نصب می شود باید مشخصات و ویژگی هایی داشته باشد که آن را برای خط لوله و سیالی که قرار است درون آن جریان یابد مناسب باشد. این گونه نیست که هر اتصال ساخته شده را بتوان برای عملیات hot tap استفاده کرد، بلکه فرایند تهیه و نصب اتصال هات تپ مستلزم توجه به یکسری محدودیت ها و الزامات است. در ادامه به برخی از معیارهای یک اتصال خوب برای هات تپ می پردازیم:

  • فیتینگ باید بر حسب سایز لوله اصلی و سایز انشعاب درست و دقیق طراحی و ساخته شود. چنان که می دانیم اتصال hot tap یک فیتینگ سه راهی است که از دو سو به لوله اصلی و از یک سو به انشعاب جدید متصل خواهد شد. بنابراین دوراهی فیتینگ باید هم سایز لوله اصلی باشد تا بتواند روی آن بنشیند. همچنین نیپل انشعابی فیتینگ نیز باید بر حسب سایز انشعابی که نیاز داریم طراحی و ساخته شود.
  • فیتینگ باید توان تحمل فشار وارده از ناحیه خط لوله را داشته باشد و این مهم مستلزم دو نکته است؛ اول آن که جنس متریالی که برای ساخت اتصال هات تپ استفاده می شود پاسخگوی نیاز باشد و دوم آن که روش نصب اتصال روی لوله صحیح باشد. در خصوص جنس متریال، سازنده معمولاض برای تضمین توان و تحمل فیتینگ، از متریال خود لوله اصلی استفاده می کند. همچنین فیتینگ معمولاً به شیوه جوشکاری روی لوله نصب می شود. باید در دستورالعمل جوشکاری و فازهعای برنامه ریزی و مهندسی ترتیبات و پیش بینی های فنی لازم جهت جوشکاری خوب و باکیفیت فیتینگ روی لوله تدبیر شود.
  • همچنین فیتینگ باید در برابر فشار سیال نیز ایمن و مقاوم باشد. در این خصوص نیز باید فشار کاری سیال محاسبه شود و بر اساس آن فرایند ساخت فیتینگ انجام شود. جنس و ضخامت لوله، نوع فلنج مورد استفاده و دستورالعمل های جوشکاری به این مولفه هم وابسته هستند.
اتصالات خطوط لوله برای انجام هات تپ
اتصال هات تپ
  • اتصال هات تپ باید به گونه ای ساخته شود که دوام و عمر مفید بالایی داشته باشد. فیتینگ سه راهی هاتتپ به صورت دائم روی خط لوله باقی می ماند. این فیتینگ محل ارتباط خط لوله اصلی با خط لوله انشعابی جدید می باشد و سیال به واسطه این فیتینگ از خط اصلی به خط انشعابی می آید. بنابراین می توان به جایگاه با اهمیت آن روی خط لوله پی برد. بروز ایراداتی نظیر نشتی یا هر مورد دیگری که بر روند عادی فرایندهای خطوط لوله آسیب می زند مجموعه را متوجه مشکل می کند و از این رو در فرایند ساخت و نصب باید به دقت به این مهم توجه داشت. آب بندی مهم ترین کارکرد اتصال است و این کارکرد باید در درازمدت تضمین شود تا مجموعه دچار آسیب نشود.

اتصال هاتتپ بر اساس شاخص های فوق ساخته می شود و سازنده آن همیشه باید بر اساس الگو واره فوق پروسه ساخت و نصب را به انجام برساند. فیتینگ پس از ساخته شدن به محل نصب حمل شده و آن جا روی خط لوله نصب می شود تا مجموعه آماده عملیات hot tap شود. اگر معیارهای فوق در فرایند ساخت و نصب در نظر گرفته نشود ممکن است با آسیب هایی در حین کار مواجه شویم که ادامه عملیات هات تپ را به مخاطره می اندازند. بسیاری از ایراداتی که در حین فرایندهای صنعتی از جمله هات تپ به وجود می آیند در ضمن کار و در همان مکان قابل رفع هستند اما اگر ایرادی از ناحیه فیتینگ متوجه hottapping شود چاره ای جز قطع عملیات و پیدا کردن راهکاری برای رفع آن وجود نخواهد داشت.